VAZAČ BŘEMEN

KURZ, ZKOUŠKA, OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ, OPRÁVNĚNÍ

 

ZÁKLADNÍ KURZ (rekvalifikace)

Kurz je v souladu s národní soustavou povolání (http://katalog.nsp.cz)

Pouze pro ty, kdo zavěšují břemena na hák jeřábu a chybí jim oprávnění.

OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ

Pouze pro vlastníky oprávnění vazače

🙂 OSVĚDČENÝ POSTUP

 • OVĚŘENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

  Posuzuje odborný lékař - podklad pro vystavení oprávnění vazače.
 • PRAKTICKÝ ZÁCVIK

  délce alespoň 20 hodin pod dohledem zkušeného vazače (s praxí ideálně alespoň 2 roky) pro Vaše konkrétní pracoviště a používané vázací prostředky.
 • KURZ VAZAČŮ - základní teoretické školení

  Délka kurzu 7 hodin, absolvent kurzu získá CERTIFIKÁT s platností 12 měsíců.
 • ODBORNÁ ZKOUŠKA

  Test z teoretických znalostí a zkouška z praktických dovedností.
 • VYSTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ VAZAČE

  Na základě kladného vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti a úspěšné zkoušky z teorie a praxe vystavíme oprávnění vazače, platné 12 měsíců.
 • OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ

  Interval - 1 rok

🙂 CO SE NAUČÍTE ?

 • Navigovat jeřábníka
 • Vlastnosti a parametry vázacích prostředků (řetězy, ocelová lana, textilní úvazky a popruhy z chemických vláken)
 • Zásady pro bezpečné uvázání a přepravu břemen
 • Zakázané manipulace při vázání břemen

CO POTŘEBUJETE NA KURZ ?

 • 7 hodin času
 • Propisku
 • Pohodlné oblečení a obuv

🙂 CO POTŘEBUJETE KE ZKOUŠCE ?

 • Propisku
 • Vyplněnou přihlášku ke zkoušce
 • OOPP přidělené zaměstnavatelem
 • Pracoviště s jeřábem na ověření praktických dovedností

CO POTŘEBUJETE NA OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ ?

 • 3 hodiny času
 • Propisku
 • Pohodlné oblečení a obuv

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

 • Vzor prezenční listiny
 • Osnova kurzu
 • Přihláška k odborné zkoušce

Ceník

vzdělávání vazačů břemen

Základní kurz vazačů
1100 Kč
Délka 7 hodin
Učební texty
Certifikát
Školení u Vás, termín po vzájemné dohodě.
Odborná zkouška
350 Kč
Stručný souhrn informací z kurzu, odpovědi na dotazy
Test
Zkouška praktických dovedností
Zkouška u Vás, termín po vzájemné dohodě.

Často kladené otázky

ke vzdělávání vazačů břemen

Změna zaměstnavatele

Vazač musí být před nástupem na nové pracoviště řádně seznámen s bezpečnostními požadavky a s riziky v rámci SYSTÉMU BEZPEČNÉ PRÁCE (záznam do oprávnění vazače). Je nutno zjistit rozsah znalostí a dovedností vazače a pak individuálně stanovit rozsah doškolení a zácviku.

Rizika pracoviště

Zaměstnavatel zodpovídá za seznámení vazače s riziky pracoviště (po příchodu na pracoviště) a s navrženými postupy práce v rámci systému bezpečné práce (SBP). Nové oprávnění vazače deklaruje zdravotní a odbornou způsobilost. Podle starých předpisů to stačilo. Dnes musí následovat doškolení na základě analýzy rizik, zjištěných v souvislosti s provozem jeřábů na konkrétním pracovišti (záznam do oprávnění vazače)

Aktualizace rozsahu oprávnění

Před změnou typu používaných vázacích, zavěšovacích a uchopovacích prostředků je třeba všechny prokazatelně seznámit s návodem výrobce.

Kdo je vazač typu "A"

Odborně a zdravotně způsobilá osoba, smí vázat a zavěšovat břemena na nosné orgány jeřábů různými vázacími prostředky a řídit manipulace s nimi. Smí používat prostředky pro zavěšení a uchopení břemen se kterými byl seznámen. Zná základní způsoby vázání všemi druhy vázacích prostředků v rozsahu požadavků norem a návodů pro bezpečné používání. Součástí kvalifikace není používání prostředků pro zavěšení a uchopení břemen bez zácviku v souladu s návodem výrobce.

Kdo je vazač typu "B"

Oprávnění platí pouze pro dané pracoviště v rozsahu školení a provedeného zácviku s odkazem na konkrétní technologický postup.

Jak vybavit vazače osobními ochrannými pracovními prostředky

Vybavení vazače souvisí s vyhledáním rizik na pracovišti, všeobecně : bezpečnostní přilba s podbradním páskem, rukavice, ochranné brýle proti oslnění, pevná pracovní obuv a výrazný pracovní oděv.

POŠLI TO DÁL