VAZAČ BŘEMEN

KURZ, ZKOUŠKA,  OPRÁVNĚNÍ, OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ

 

Požadavky : věk nad 18 let, zdravotní podmínky - ověřeno lékařem, zdroj : národní soustava povolání.

ZÁKLADNÍ KURZ

Pouze pro ty, kdo zavěšují břemena na hák jeřábu a chybí jim oprávnění (rekvalifikace).

🙂 CO SE NAUČÍTE ?

 • Navigovat jeřábníka
 • Vlastnosti a parametry základních vázacích prostředků (řetězy, ocelová lana, textilní úvazky a popruhy z chemických vláken)
 • Zásady pro bezpečné uvázání a přepravu břemen
 • Zakázané manipulace při vázání a přepravě břemen

OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ

Pouze pro vlastníky oprávnění vazače.

POUŽÍVANÉ FORMULÁŘE

🙂 OSVĚDČENÝ POSTUP

 • OVĚŘENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
  Posuzuje odborný lékař - podklad pro vystavení oprávnění vazače.
 • PRAKTICKÝ ZÁCVIK
  Délka min. 20 hodin pod dohledem zkušeného vazače u Vás na pracovišti.
 • KURZ VAZAČŮ - základní teoretické školení
  Délka kurzu 7 hodin, absolvent kurzu získá CERTIFIKÁT s platností 12 měsíců.
 • ODBORNÁ ZKOUŠKA
  Test z teoretických znalostí a ověření praktických dovedností. Na základě kladného vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti a úspěšné zkoušky z teorie a praxe vystavíme oprávnění vazače.
 • OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ
  Interval - 1 rok

Ceník

vzdělávání vazačů břemen

Základní kurz vazačů
1550 Kč
Délka 8 hodin
Příručka pro vazače břemen
Certifikát
Školení u Vás, termín po dohodě.
Praktická zkouška
350 Kč
Délka 3 hodiny
Úvod, odpovědi na dotazy
Ověření praktických dovedností
Doporučuji, není požadováno současnými předpisy. Zkouška u Vás, termín po dohodě.

ODPOVĚDI NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Co potřebujete na kurz

7 hodin času, propisku, pohodlné oblečení a obuv. Chuť vědět víc !!!

Co potřebujete ke zkoušce

Propisku, vyplněnou přihlášku ke zkoušce, zaměstnavatelem přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, pracoviště s jeřábem na ověření praktických dovedností.

Co potřebujete na opakované školení

3 hodiny času, propisku, pohodlné oblečení a obuv.

Platnost oprávnění vazače při změně zaměstnavatele

Oprávnění vazače je přenosné. Vazač musí být před nástupem na nové pracoviště řádně seznámen s bezpečnostními požadavky a s riziky v rámci SYSTÉMU BEZPEČNÉ PRÁCE (záznam do oprávnění vazače). Je nutno zjistit rozsah znalostí a dovedností vazače a pak individuálně stanovit rozsah doškolení a zácviku.

Rizika pracoviště

Zaměstnavatel zodpovídá za seznámení vazače s riziky pracoviště (po příchodu na pracoviště) a s navrženými postupy práce v rámci systému bezpečné práce (SBP). Nové oprávnění vazače deklaruje zdravotní a odbornou způsobilost. Podle starých předpisů to stačilo. Dnes musí následovat doškolení na základě analýzy rizik, zjištěných v souvislosti s provozem jeřábů na konkrétním pracovišti (záznam do oprávnění vazače)

Aktualizace rozsahu oprávnění

Před změnou typu používaných vázacích, zavěšovacích a uchopovacích prostředků je třeba všechny prokazatelně seznámit s návodem výrobce.

Kdo je vazač typu "A"

Odborně a zdravotně způsobilá osoba, smí vázat a zavěšovat břemena na nosné orgány jeřábů různými vázacími prostředky a řídit manipulace s nimi. Smí používat prostředky pro zavěšení a uchopení břemen se kterými byl seznámen. Zná základní způsoby vázání všemi druhy vázacích prostředků v rozsahu požadavků norem a návodů pro bezpečné používání. Součástí kvalifikace není používání prostředků pro zavěšení a uchopení břemen bez zácviku v souladu s návodem výrobce.

Kdo je vazač typu "B"

Oprávnění platí pouze pro dané pracoviště v rozsahu školení a provedeného zácviku s odkazem na konkrétní technologický postup.

Jak vybavit vazače osobními ochrannými pracovními prostředky

Vybavení vazače souvisí s vyhledáním rizik na pracovišti, všeobecně : bezpečnostní přilba s podbradním páskem, rukavice, ochranné brýle proti oslnění, pevná pracovní obuv a výrazný pracovní oděv.

Chybí tu odpověď na Vaši otázku ? NAPIŠTE MI!

Termíny kurzů a školení

Občas vypíšeme termín, kdy se můžeme potkat naživo.
A pokud není zrovna vypsaný, ozvěte se. Určitě něco vymyslíme.

Obchodní podmínky

Ochrana vašich údajů

Reklamace

Platební údaje