NÁPOVĚDA pro efektivní výběr OOPP

návod na efektivní výběr OOPP podle rizik

Stručný návod, který nedáte z ruky. Rychlé vyhodnocení rizik pro výběr a použití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP).

TIP na efektivní výběr OOPP podle rizik

Opomíjenou oblastí při přidělování osobních ochranných pracovních prostředků je otázka jejich účinnosti proti rizikům. Při špatném výběru mohou tyto prostředky pracovníkům ztěžovat výkon práce anebo je vůbec nechrání proti rizikům vyplývajícím z činnosti v prostředí, kde je vykonávají.

Nejhorší varianta – použitý ochranný prostředek nechrání proti riziku, ale ohrožuje život pracovníka (nevhodná přilba ve výškách).