PROVÁZÍM LIDI NA CESTĚ ZA POZNÁNÍM.

Předmět podnikání

  • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - ohlašovací, vázaná živnost od 16.2.2000
  • Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu - ohlašovací, vázaná živnost od 7.3.2001
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - ohlašovací, volná živnost od 30.12.2008

Obory činnosti:

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Poskytování technických služeb
  • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
  • Zprostředkování obchodu a služeb

Členka Společenstva techniků zdvíhacích zařízení, z.s., autorizovaného společenstva Hospodářské komory ČR.
Mnoho let jsem byla členkou výboru jihomoravského regionu Asociace odborných pracovníků zdvíhacích zařízení ČR.

Podepsala jsem etický kodex - zasazuji se o dodržování právních předpisů ČR, smluvních závazků, pravidel správné uznávané praxe a etických zásad kterými jsou profesionalita, odpovědnost, čestnost, sounáležitost a solidarita.

V roli lektorky kurzu jeřábníků
V roli vedoucí zájezdu - Iran, Persepolis.

Ráda sdílím osobní, praxí ověřené znalosti a zkušenosti s ostatními.

PROVÁZÍM LIDI NA CESTĚ ZA POZNÁNÍM.

V roce 2000 jsem začala podnikat, zpočátku na vedlejší pracovní činnost, která posléze přerostla v činnost hlavní. Vždy jsem mířila na špici svého oboru. Fandím jednoduchosti, produktivitě a automatizaci opakujících se procesů.

V zaměstnání jsem dělala investice, revize určených technických zařízení, testování informačních systémů a vzdělávání dospělých. Zvládla jsem při tom i posgraduální studium pedagogiky.

Podařilo se mi překonat předsudky, intriky a jako první žena v naší zemi jsem se stala "inspektorem" určených technických zařízení tlakových, zdvíhacích a dopravních na Správě dopravní cesty Brno. Práci jsem milovala, štvaly mne předsudky a časem mi chyběla možnost růstu. Ani legislativa v té době nepočítala se ženami - byla jsem "inspektor".

Moji další láskou je cestování. Při studiu na vysoké škole jsem začala pracovat v cestovním ruchu zpočátku jako instruktorka lyžování, pak průvodkyně CK. Dodnes spolupracuji s cestovní kanceláří paní Růženy Halmanové.

MÁ VIZE

Jednoduchou formou zpřístupnit informace o zásadách bezpečného provozu technických zařízení všem, kdo je potřebují a chtějí. Na základě dlouholetých zkušeností intenzivně pracuji na tvorbě Online kurzů.

Jak vám mohu pomoci

Jeřábník a vazač

Kurzy zkousky opravnení opakovane skoleni pro vazace a jerabniky

Kurzy, zkoušky, oprávnění, opakované školení

Obsluha plošin

Kurz skoleni opravneni opakovane skoleni obsluhy privesnych plosin

Kurzy, zkoušky, oprávnění, opakované školení

E-SHOP

Prodej osobních ochranných pracovních prostředků