PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

  • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - ohlašovací, vázaná živnost od 16.2.2000
  • Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu - ohlašovací, vázaná živnost od 7.3.2001
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - ohlašovací, volná živnost od 30.12.2008
Obory činnosti:
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Poskytování technických služeb
  • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
  • Zprostředkování obchodu a služeb

Jsem členkou Společenstva techniků zdvíhacích zařízení, z.s., autorizovaného společenstva Hospodářské komory ČR.

Mnoho let jsem byla členkou výboru Asociace odborných pracovníků zdvíhacích zařízení jihomoravského regionu.

Podepsala jsem etický kodex - zasazuji se o dodržování právních předpisů ČR, smluvních závazků, pravidel správné uznávané praxe a etických zásad kterými jsou profesionalita, odpovědnost, čestnost, sounáležitost a solidarita.

V zaměstnání jsem se věnovala se revizím, prohlídkám a zkouškám určených technických zařízení, metrologii, testování informačních systémů a vzdělávání dospělých což nakonec vyústilo v posgraduální studium pedagogiky.

Podařilo se mi překonat předsudky, intriky i zkoušky a jako první žena v naší zemi jsem se stala "inspektorem" určených technických zařízení tlakových a zdvíhacích na Správě železniční dopravní cesty v Brně. Práce mne bavila, štvaly mne předsudky. Vlastně ani česká legislativa nepočítala se ženami v oboru ....

MÁ VIZE

Jednoduše a srozumitelně zpřístupnit zásady bezpečného provozu zdvíhacích zařízení všem, kdo je potřebují a chtějí.