Obsluha plošin – rekvalifikace

Pojízdné zdvíhací pracovní plošiny jsou mechanizmy, které představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a majetku, proto je mohou obsluhovat pouze kompetentní osoby:

  • Starší 18 let (způsobilé k právním úkonům)
  • Zdravotně způsobilé pro práci ve výškách (ověřeno lékařem)
  • Držitelé oprávnění k obsluze plošin v příslušném rozsahu skupiny, typu a druhu plošiny (kvalifikační doklad, který opravňuje držitele řídit pohyblivou zdvíhací pracovní plošinu).

Při činnostech s rizikem pádu z výšky platí speciální režim – organizace pracovních postupů musí odpovídat rozsahu práce při zachování maximální možné bezpečnosti. Gravitace je neúprosná, zvláště malé výšky do 5 metrů bývají často podceňovány.

Porušení bezpečnostních předpisů je považováno za porušení pracovní kázně se všemi důsledky a může být v případě pracovního úrazu hodnoceno jako trestný čin!

Amatér je při ovládání plošiny nebezpečný a vůbec o tom neví. Riskuje nejen svůj život, ale ohrožuje i ostatní a v případě havárie plošiny může způsobit velkou hmotnou škodu.

Osvojte si bezpečnostní pravidla pro ochranu života a zdraví na plošinách a ve výškách! Naučte se předcházet úrazům – vidět rizika, vyhodnotit je a účinně se chránit.

Kurzy a opakovaná školení obsluhy plošin - Ing. Jana Čechová

Obsluha pohyblivých plošin bez malérů

Málokdo ví, že samostatně obsluhovat pohyblivé pracovní plošiny mohou pouze osoby se zvláštní odbornou a zdravotní způsobilostí.

Smrtelný úraz pádem z výšky , Ing. Jana Čechová

7 TIPŮ pro ochranu života ve výškách

Náročné požadavky bezpečnostních předpisů splňují jen některé výrobky na trhu za předpokladu správného použití. Gravitace je neúprosná.

Návod na efektivní výběr OOPP podle rizik - Ing. Jana Čechová

NÁPOVĚDA pro efektivní výběr OOPP

Nápověda pro efektivní výběr osobní ochrany (OOPP).

Odborná profesní příprava pro obsluhu plošin - proč jít do kurzu obsluhy plošin.

Proč jít do kurzu obsluhy plošin

Kurzy, oprávnění a opakované školení obsluhy plošin. Základní informace pro zájemce, OSVČ, majitele a provozovatele plošin.

Osobní ochrana obsluhy plošin a osádky pracovního koše jeřábu

Osobní ochrana osádky plošin

Osobní ochrana osádky plošin - v praxi ověřené tipy na ochranu života ve výškách pro osádku koše pracovní plošiny a jejího zaměstnavatele.

  • Kategorie
  • Buďme v kontaktu!

    Vaše osobní údaje jsou v bezpečí.