Obsluha plošin – rekvalifikace

Pojízdné zdvíhací pracovní plošiny jsou mechanizmy, které představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a majetku, proto je mohou obsluhovat pouze kompetentní osoby:

  • Starší 18 let (způsobilé k právním úkonům)
  • Zdravotně způsobilé pro práci ve výškách (ověřeno lékařem)
  • Držitelé oprávnění k obsluze plošin v příslušném rozsahu skupiny, typu a druhu plošiny (kvalifikační doklad, který opravňuje držitele řídit pohyblivou zdvíhací pracovní plošinu).

Při činnostech s rizikem pádu z výšky platí speciální režim – organizace pracovních postupů musí odpovídat rozsahu práce při zachování maximální možné bezpečnosti. Gravitace je neúprosná, zvláště malé výšky do 5 metrů bývají často podceňovány.

Porušení bezpečnostních předpisů je považováno za porušení pracovní kázně se všemi důsledky a může být v případě pracovního úrazu hodnoceno jako trestný čin!

Amatér je při ovládání plošiny nebezpečný a vůbec o tom neví. Riskuje nejen svůj život, ale ohrožuje i ostatní a v případě havárie plošiny může způsobit velkou hmotnou škodu.

Osvojte si bezpečnostní pravidla pro ochranu života a zdraví na plošinách a ve výškách! Naučte se předcházet úrazům – vidět rizika, vyhodnotit je a účinně se chránit.

Obsluha pracovních plošin bez malérů

Obsluha pracovních plošin bez malérů

Málokdo ví, že samostatně obsluhovat pohyblivé pracovní plošiny mohou pouze osoby se zvláštní odbornou a zdravotní způsobilostí.

Smrtelný úraz pádem z výšky , Ing. Jana Čechová

7 TIPŮ pro ochranu života ve výškách

Proti zbytkovým rizikům ve výškách používejte osobní ochranu. Náročné požadavky bezpečnostních předpisů splňují pouze některé výrobky na trhu za předpokladu, správného použití. Přečtěte si návod a dodržujte ho v praxi. Naučte se to ! Gravitace je neúprosná a pády z výšek patří k nejhorším úrazům. Nenechte se opít rohlíkem od šikovného obchodníka!  Profesionál nakupuje chytře,...

Návod na efektivní výběr OOPP podle rizik - Ing. Jana Čechová

NÁPOVĚDA pro efektivní výběr OOPP

Nápověda pro efektivní výběr osobní ochrany (OOPP).

Odborná profesní příprava pro obsluhu plošin - proč jít do kurzu obsluhy plošin.

Proč jít do kurzu obsluhy plošin

Kurzy, oprávnění a opakované školení obsluhy plošin. Základní informace pro zájemce, OSVČ, majitele a provozovatele plošin.

Osobní ochrana obsluhy pracovních plošin

Osobní ochrana obsluhy plošin

Gravitace je neúprosná. Naše tělo je ve výškách snadno zranitelné. Opomíjenou oblastí v přidělování prostředků osobní ochrany je jejich účinnost proti rizikům vyplývajících z pracovní činnosti. Typickým příkladem je používání nevhodných, ale levných přileb ve výškách. Stačí vítr nebo průvan taková přilba uletí. V případě velkého kšiltu nutí k záklonu hlavy a následkem toho pak...

  • Kategorie
  • Zůstaneme v kontaktu ?