Ochrana osobních údajů

Stránka pro klienty a neklienty o tom, jakým způsobem, proč a jak jsou zpracovávány osobní údaje. 

Svěřené osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní.

Webové stránky, kterých se tyto zásady týkají: janacechova.cz

Správcem osobních údajů je Ing. Jana Čechová, registrovaný subjekt na úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje

Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mne kontaktovat na e-mail: info@janacechova.cz.

Prohlášení

 • Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
  budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme podle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů vám umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Pro poskytování služeb a plnění smluv - vaše osobní údaje v rozsahu:
  e-mail, telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy - dodání zboží a služeb.
 • Vedení agendy absolventů kurzů - vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti evidence kvalifikačních dokladů.
 • Vedení agendy absolventů opakovaných školení - vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti evidence a aktualizace kvalifikačních dokladů.
 • Vedení agendy námi vydaných i rozšířených oprávnění - vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, zdravotní způsobilost, datum zkoušky, číslo a rozsah oprávnění) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci kvalifikačních dokladů.
 • Vedení účetnictví - jste-li zákazníky - vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing - zasílání newsletterů vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Pokročilý marketing - pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
 • Fotografická dokumentace na kurzech a školeních - vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Svěřené osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní.

Webové stránky, kterých se tyto zásady týkají: janacechova.cz

Správcem osobních údajů je Ing. Jana Čechová, registrovaný subjekt na úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje

Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mne kontaktovat na e-mail: info@janacechova.cz.

Prohlášení

 • Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
  budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme podle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů vám umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Pro poskytování služeb a plnění smluv - vaše osobní údaje v rozsahu:
  e-mail, telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy - dodání zboží a služeb.
 • Vedení agendy absolventů kurzů - vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti evidence kvalifikačních dokladů.
 • Vedení agendy absolventů opakovaných školení - vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti evidence a aktualizace kvalifikačních dokladů.
 • Vedení agendy námi vydaných i rozšířených oprávnění - vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, zdravotní způsobilost, datum zkoušky, číslo a rozsah oprávnění) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci kvalifikačních dokladů.
 • Vedení účetnictví - jste-li zákazníky - vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing - zasílání newsletterů vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Pokročilý marketing - pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
 • Fotografická dokumentace na kurzech a školeních - vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.
 

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících služeb:

 • provozovatel aplikace pro komunikaci, web a fakturaci
 • provozovatel aplikace pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu
 • Facebook, Google, Seznam, You Tube, LinkedIn
 • poskytovatelé účetního a daňového poradenství,
 • poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových úložišť,
 • poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu,
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet),
 • poskytovatelé právních služeb, advokáti,
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb,
 • partneři spolupracující s námi ve speciálních akcích pro klienty

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Svěřené osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní.

Webové stránky, kterých se tyto zásady týkají: janacechova.cz

Správcem osobních údajů je Ing. Jana Čechová, registrovaný subjekt na úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje

Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mne kontaktovat na e-mail: info@janacechova.cz.

Prohlášení

 • Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
  budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme podle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů vám umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Pro poskytování služeb a plnění smluv - vaše osobní údaje v rozsahu:
  e-mail, telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy - dodání zboží a služeb.
 • Vedení agendy absolventů kurzů - vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti evidence kvalifikačních dokladů.
 • Vedení agendy absolventů opakovaných školení - vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti evidence a aktualizace kvalifikačních dokladů.
 • Vedení agendy námi vydaných i rozšířených oprávnění - vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, zdravotní způsobilost, datum zkoušky, číslo a rozsah oprávnění) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci kvalifikačních dokladů.
 • Vedení účetnictví - jste-li zákazníky - vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing - zasílání newsletterů vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Pokročilý marketing - pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
 • Fotografická dokumentace na kurzech a školeních - vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@janacechova.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami o zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě do 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Například odhlášením z newsletteru - omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dnů.
V případech, kdy jsme vázáni zákonnou povinností - například evidovat vystavené daňové doklady nebo vystavená doklady o odborné kvalifikaci po lhůtu stanovenou zákonem.

V těchto případech tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících služeb:

 • provozovatel aplikace pro komunikaci, web a fakturaci
 • provozovatel aplikace pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu
 • Facebook, Google, Seznam, You Tube, LinkedIn
 • poskytovatelé účetního a daňového poradenství,
 • poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových úložišť,
 • poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu,
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet),
 • poskytovatelé právních služeb, advokáti,
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb,
 • partneři spolupracující s námi ve speciálních akcích pro klienty

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

COOKIES

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Více informací najdete ZDE.

MLČENLIVOST

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 30.12.2021.

 

Svěřené osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní.

Webové stránky, kterých se tyto zásady týkají: janacechova.cz

Správcem osobních údajů je Ing. Jana Čechová, registrovaný subjekt na úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje

Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mne kontaktovat na e-mail: info@janacechova.cz.

Prohlášení

 • Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
  budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme podle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů vám umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Pro poskytování služeb a plnění smluv - vaše osobní údaje v rozsahu:
  e-mail, telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy - dodání zboží a služeb.
 • Vedení agendy absolventů kurzů - vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti evidence kvalifikačních dokladů.
 • Vedení agendy absolventů opakovaných školení - vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti evidence a aktualizace kvalifikačních dokladů.
 • Vedení agendy námi vydaných i rozšířených oprávnění - vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, zdravotní způsobilost, datum zkoušky, číslo a rozsah oprávnění) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci kvalifikačních dokladů.
 • Vedení účetnictví - jste-li zákazníky - vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing - zasílání newsletterů vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Pokročilý marketing - pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
 • Fotografická dokumentace na kurzech a školeních - vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.