Použivatel koše plošiny

Nemá oprávnění k obsluze plošiny, ale pracuje v koši ve výšce nad 1,5 metru od úrovně terénu.

Webinář - obsluha samohybné nůžkové plošiny - janacechova.cz

Nůžkové plošiny

Práce na plošinách a ve výškách bývá často podceňována.

To je příčinou těžkých a smrtelných úrazů, spojených i s velkou hmotnou škodou.

Vysílám:

15.12. 2020 v 10:00

Proč se registrovat?

Amatéři na plošinách riskují život a vážně ohrožují lidi a majetek v okolí.

Co se na webináři dozvíte?

 • Povinná výstroj osádky koše
  Osobní ochranné pracovní prostředky pro práci na plošině ve výšce nad 1,5 metru od úrovně terénu
 • Vymezení a ochrana pracovního prostoru
  proti pohybu nepovolaných osob, průjezdu vozidel, akumulátorových vozíků, jeřábů, bezpečná vzdálenost od živých částí elektrických zařízení nízkého napětí, trakčního vedení městských drah, železničních drah a vleček, ochranná pásma elektrizační soustavy
 • Vstup / výstup
  Zásady pro nástup / výstup osádky do / z pracovního koše
 • Rizika
  Zakázané a nebezpečné činnosti, mimořádné povětrnostní podmínky
 • Poruchy, stav nouze
  asistence na zemi, nouzové ovládání stroje, nouzové spouštění koše, nouzové opuštění koše ve výšce - záchrana osádky pomocí další plošiny
 • Požadavky na použivatele plošin
  Práva a povinnosti použivatele nůžkových plošin
 • Úrazy, poučení se z chyb.
 • Provozní systém
  Práva a povinnosti zaměstnavatele - nájemce / půjčovny, osoby pověřené provozem plošin, základní technické pojmy, komunikace mezi použivatelem, obsluhou plošiny a okolím

Webinář vede Ing. Jana Čechová

revizní technik zdvíhacích zařízení s více jak dvacetiletou praxí v oboru, členka Společenstva techniků zdvíhacích zařízení z.s. a Hospodářské komory ČR

Počet míst je omezen, zajistěte si své místo včas.

Toto je živý webinář s prezentací.

Účastníci získají odkaz na záznam. Naučte se pravidla pro ochranu života a zdraví na nůžkové plošině.