PROVÁZÍM LIDI NA CESTĚ ZA POZNÁNÍM.
PROVÁZÍM LIDI NA CESTĚ ZA POZNÁNÍM.

Nabízím vám rozsáhlé znalosti, praktické zkušenosti, profesionální přístup a flexibilitu, která je tak potřebná. Pomůžu vám uspět na trhu práce a udržet si konkurenční náskok. Získáte ty nejnovější informace z oboru. Vaše společnost si prostřednictvím účasti zaměstnanců na odborných kurzech splní povinnosti kladené právními předpisy na odbornou kvalifikaci i z hlediska bezpečnosti práce a ochrany života, zdraví a majetku. V případě vzniku pracovního úrazu budete optimálně krytí.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

 • Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - ohlašovací, vázaná živnost od 16.2.2000
 • Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu - ohlašovací, vázaná živnost od 7.3.2001
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - ohlašovací, volná živnost od 30.12.2008

Obory činnosti:

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Zprostředkování obchodu a služeb

TESTOVÁNO NA KLIENTECH

 • České dráhy, a.s.
 • Dopravní podnik města Prahy, a.s.
 • ELKOV elektro a.s.
 • KOVOLIT, a.s.
 • ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o.
 • Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • a další
člen Hospodářské komory ČR

Od založení jsem členkou Společenstva techniků zdvíhacích zařízení, z.s., autorizovaného společenstva Hospodářské komory ČR. Mnoho let jsem pracovala ve výboru jihomoravského regionu Asociace odborných pracovníků zdvíhacích zařízení ČR.

Podepsala jsem etický kodex.

Zasazuji se o dodržování právních předpisů ČR, smluvních závazků, pravidel správné uznávané praxe a etických zásad kterými jsou profesionalita, odpovědnost, čestnost, sounáležitost a solidarita.

V roli lektorky na kurzu jeřábníků
V roli vedoucí zájezdu - Iran, Persepolis.

V roce 2000 jsem začala podnikat, zpočátku na vedlejší pracovní činnost, která posléze přerostla v činnost hlavní. Vždy jsem mířila na špici svého oboru.

Fandím automatizaci opakujících se procesů. Ráda sdílím své znalosti a zkušenosti s ostatními. Převádím svoje vzdělávací a podnikatelské aktivity do online prostředí.

V zaměstnání jsem dělala investice, revize určených technických zařízení, testování informačních systémů a vzdělávání dospělých. Zvládla jsem při tom i posgraduální studium pedagogiky.

Podařilo se mi překonat předsudky, intriky a jako první žena v naší zemi jsem se stala "inspektorem" určených technických zařízení tlakových, zdvíhacích a dopravních na Správě dopravní cesty Brno. Práce byla různorodá, milovala jsem ji. Štvaly mne předsudky : "Co vám tu leze po jeřábu? atd ... " Ani tehdejší česká legislativa nepočítala se ženami v oboru - byla jsem "revizní technik později inspektor". Stále opakující se procesy, časem mi chyběla možnost seberealizace a růstu. 

Moji další láskou je cestování. Při studiu na vysoké škole jsem začala pracovat v cestovním ruchu zpočátku jako instruktorka lyžování, pak průvodkyně CK. Dodnes spolupracuji s cestovní kanceláří paní Růženy Halmanové.

TECHNICKÉ KURZY

Kurzy, zkoušky, oprávnění, opakované školení jeřábníků, Ing. Jana Čechová

Jeřábník

pro jeřáby třídy A, C, D, N, O

Obsluha plošin

pro plošiny skupiny A, B, typy 1-3

MÁ VIZE  🙂

Jednoduchou formou zpřístupnit informace o zásadách bezpečného provozu technických zařízení všem, kdo je potřebují.