Opomíjenou oblastí v přidělování osobních ochranných pracovních prostředků je otázka jejich účinnosti proti rizikům. Při špatném výběru mohou tyto prostředky zaměstnancům ztěžovat výkon práce nebo je dokonce vůbec nechrání proti rizikům vyplývajícím z činnosti v prostředí, kde je vykonávaná.

Nejhorší varianta - použitý ochranný prostředek nechrání proti riziku, ale ohrožuje život pracovníka (nevhodná přilba ve výškách).

INSPIRUJTE PŘÁTELE, SDÍLEJTE ! Pomůžete chránit život a zdraví dalším lidem !