Pojízdné zdvihací pracovní plošiny skupiny 3a

Rozdělení pojízdných zdvihacích pracovních plošin podle skupin - příklad 3a