Proč jít do kurzu obsluhy plošin

Odborná profesní příprava pro obsluhu plošin - proč jít do kurzu obsluhy plošin.

Někteří lidé si myslí, že ukončením školy automaticky končí ta část jejich života, kdy se vzdělávali.

Vzdělávání je, ale celoživotní proces.

Málokdo ví, že samostatně obsluhovat pohyblivé pracovní plošiny mohou pouze osoby se zvláštní odbornou a zdravotní způsobilostí – vlastníci oprávnění k obsluze plošin.

Tito lidé se musí pravidelně školit a vzdělávat neboť plošiny jsou stroje, které při chybné manipulaci představují zvýšenou míru ohrožení života a velkých hmotných škod.

Pamatují na to i právní předpisy například :

  • § 6b zákona číslo 174/1968 Sb. v platném znění (vyhrazená technická zařízení zdvihací § 2 vyhlášky číslo 19/1979 Sb. v platném znění – stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti),
  • § 47 zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění (určená technická zařízení § 1 vyhlášky číslo 100/1995 Sb. v platném znění – Řád určených technických zařízení – podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace).
  • a další

Také ostatní lidé pracující ve výškách a na plošinách (bez oprávnění k jejich obsluze) se musí pravidelně školit, znát zásady pro používání osobní ochrany a používat ji.

Navzdory získané praktické zručnosti je nutno informovat pracovníky o nových možnostech a pomůckách na ochranu života a zdraví i o změnách legislativy. Dále je třeba opakovaně zaměstnancům zdůrazňovat význam dodržování bezpečnostních předpisů a správných postupů pro předcházení úrazům a hmotným škodám.

Pro jednotlivce který chce rozvíjet svoje dovednosti jsou odborné kurzy zásadní. Vyškolený uchazeč o zaměstnání, stejně tak i osoba samostatně výdělečně činná, má pak mnohem lepší šanci uspět na trhu práce. Pokud už někdo zaměstnaný je, pomůže mu oprávnění k obsluze plošin přinést kariérní růst a samozřejmě i lepší plat.

Práce na plošinách má svoje specifika. Je to však zajímavá a dobře placená práce, kterou i mladí rádi vyhledávají. Kurz obsluhy plošin je tak zajímavou volbou. Pro firmu je též důležité mít šikovné, zručné a vyškolené zaměstnance, kteří pak podávají skvělý a bezpečný pracovní výkon a jsou i zárukou pro efektivní a bezporuchový provoz plošiny.

Zajímavým benefitem pro pracovníky je též proplacení kurzu ze strany zaměstnavatele. Takový benefit může být důležitým impulzem pro spokojenost pracovníka, který pak zůstává v jedné firmě delší čas.

Před objednáním kurzů a školení pro obsluhu plošin nebo pro práce ve výškách, měli by jste si vybrat lektora, který má v oboru znalosti, zkušenosti a potřebné vybavení.

Absolvování kurzu a získání oprávnění k obsluze plošin je základním krokem pro naplnění legislativních požadavků kladených na provozovatele, pronajímatele, nájemce plošin, na jejich zaměstnance a na osoby samostatně výdělečně činné.

Gravitace je neúprosná. Pády z výšek patří k nejhorším úrazům.

Porušováním bezpečnostních předpisů ztrácíte nárok na pojistnou ochranu. Ustojí vaše firma následky úrazu nebo havárii plošiny ovládané amatérem?

Bezpečnostní předpisy jsou psány krví těch, kdo je neznají anebo je porušují.

Napsáno životem :

Pád z montážní plošiny

Pozor na nebezpečné pády

  • Kategorie
  • Zůstaneme v kontaktu ?