Školení obsluhy samohybných pracovních plošin

pod vedením revizního technika zdvihacích zařízení, ve vaší firmě

Profesní kvalifikace obsluhy pracovních plošin

pro vaše zaměstnance, externí dodavatele služeb nebo pro vaše klienty. Školíme v Brně i v dalších místech ČR.

 • ZÁKLADNÍ KURZ - poprvé
 • OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ - profesní zkouška
 • OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ - prodloužení platnosti osvědčení obsluhy pracovních plošin (průkazu)
Živý kurz obsluhy samohybných plošin - přijedeme k vám | janacechova.cz

Právní požadavky na zájemce:

Pro koho je kurz?

 • Věk nad 18 let a plná svéprávnost
 • Zdravotní způsobilost pro práci ve výškách (doklad od poskytovatele pracovně - lékařských služeb)
 • Pro všechny, kdo má zájem o získání profesní kvalifikace obsluhy plošin

Pro koho je opakované školení?

 • Pro držitele osvědčení a oprávnění k obsluze pracovních plošin (průkazu)

Koupí kurzu získáte:

 • Bezpečnostní příručku obsluhy plošin
 • Kurz v délce 6-8 vyučovacích hodin (vyučovací hodina 45 minut + 10 minut přestávka)
 • Ověření znalostí - odborná zkouška
 • Certifikát

Koupí opakovaného školení získáte:

 • Opakované školení v délce 2-3 vyučovací hodiny (vyučovací hodina 45 minut + 10 minut přestávka)
 • Ověření znalostí odborná zkouška
 • Certifikát
Kurzy a opakované školení obsluhy pracovních plošin - janacechova.cz

Doporučujeme

 • Tichou místnost, ideálně s projektorem (není podmínkou).
 • Maximální počet osob pro opakované školení a teoretickou část základního kurzu do 30
 • Praktická část kurzu - instruktáž s plošinou ideálně do 5 lidí 

Jak to probíhá

 • Teoretická část - podrobné seznámení a předvedení prostředků osobní ochrany pro pracovní polohování ve výškách
 • Podrobné seznámení s bezpečnostními předpisy pro obsluhu plošin a předvedení samohybné plošiny vybrané kategorie
 • Cvičná jízda pod dohledem instruktora
 • Závěrečné shrnutí
 • Ověření znalostí testem

Ceník:

Základní kurz, cena za 1 účastníka ve skupině do 5 lidí (bez příplatku za dopravu)
Délka 6 až 8 vyučovacích hodin (podle množství dotazů), bezpečnostní příručka, ověření znalostí testem, certifikát
1960 Kč
Opakované školení, cena za 1 účastníka ve skupině do 5 lidí (bez příplatku za dopravu)
Délka 3 vyučovací hodiny (podle množství dotazů), ověření znalostí testem, certifikát
950 Kč
Základní kurz (poprvé), zvýhodněná cena pro skupinu 11 lidí
Délka 6 až 8 vyučovacích hodin (podle množství dotazů), bezpečnostní příručka, ověření znalostí testem, certifikát
16300 Kč
Opakované školení, zvýhodněná cena pro skupinu 11 lidí
Délka 3 vyučovací hodiny (podle množství dotazů), ověření znalostí testem, certifikát
8200 Kč

K výše uvedeným cenám může být připočteno:

 • Doprava k vám - kurz pro méně jak 5 osob mimo Brno | Brno - venkov
  doprava v JM kraji - 520 Kč
  doprava po ČR - 980 Kč
 • Expresní příplatek 3000 Kč - realizace do 15 dnů

Stučný přehled - co se naučíte v kurzu obsluhy samohybných plošin:

 • Všeobecný přehled - aktuální legislativa a technické normy pro provoz pojízdných zdvihacích pracovních plošin, 
 • Bezpečnostní informace - technologické postupy, nakládka |vykládka, kontrola, převzetí a zajištění pracovního místa, kontrola provozní dokumentace, kontrola stavu funkční zkouška plošiny, kontrola OOPP, zajištění osádky, zakázané činnosti na samohybných plošinách a ve výškách
 • Technické informace - pracovní obálka, stabilita, technika jízdy, vliv rychlosti, sklonu a stavu podloží na brzdnou dráhu, vliv venkovních teplot a větru na vlastnosti plošiny
 • Provozní informace - údržba, revize, poruchy, opravy, řešení mimořádných situací a stavů nouze, záchrana osádky
 • Zásady 1.pomoci při pádu z výšky a při úrazu elektrickou energií
 • Poučení se z chyb ostatních.

Jak to funguje:

Po odeslání vyplněné objednávky obratem přijde zálohová faktura.
Pokud se tak nestane do 20 minut, koukněte se do složky HROMADNÉ nebo SPAM. Kdyby jste ji nenašli ani tam, kontaktujte nás. Rádi to napravíme.

Dohodnutý termín je rezervován až po uhrazení účastnického poplatku na náš účet, podle pořadí došlých objednávek. 

Uzávěrka objednávek je 7 dnů před začátkem kurzu | opakovaného školení. Pozdější objednávku můžeme akceptovat pouze po předchozí telefonické nebo mailové dohodě.

Podrobné organizační pokyny sdělíme přihlášeným v dostatečném předstihu před začátkem kurzu | opakovaného školení. 

Tahle práce není pro každého. Je velmi naivní očekávat, že po absolvování  teoretického školení a předvedení stroje revizním technikem, budete umět dobře řídit samohybnou zdvihací pracovní plošinu.

Počítejte s tím, že získání zručnosti v obsluze samohybných pracovních plošin, je delší proces.

Postupně si automatizujete základní činnosti, tříbíte techniku, získáváte přehled a hlavně nabíráte cenné zkušenosti. Provoz pracovních plošiny je tak různorodý, že každý den zažijete něco nového. 

Především to, jak být ještě opatrnější a předvídavější.

Pamatujte, že při chybné manipulaci může dojít k fatálním následkům nejen pro vás, ale také pro ostatní včetně majetku v bezprostředním okolí pracovní plošiny!

Žádný háček v tom nehledejte, není tu.

Máte dotaz?

Ráda odpovím. Stačí napsat.

Svěřené údaje jsou v bezpečí. Zásady ochrany osobních údajů
Ing. Jana Čechová - Obsluha plošin - efektivně a rychle| janacechova.cz

Vyplňte objednávku zde: