Můj příběh

Našla jsem své poslání, svou cestu a svou seberealizaci ...

Provázím lidi na cestě za poznáním.

Od roku 1992 vedu profesní kurzy pro různé firmy a vzdělávací společnosti. Poskytuji odborné poradenství pro majitele, provozovatele, pronajímatele, uživatele a obsluhu pohyblivých pracovních plošin a jeřábů.

Má vize

Jednoduchou formou zpřístupnit předpisy pro bezpečný provoz jeřábů a pracovních plošin mezi lidi tak, aby snadno vyhodnotili rizika a uměli jim efektivně čelit. Fandím automatizaci opakujících se procesů. Převádím svoje vzdělávací aktivity do on-line prostředí.

Proč spolupracovat:

  • Rozumím vám i legislativě
  • Zkušenosti, odbornost, profesionalita
  • Ekologický a ekonomický provoz
  • Bezpečnost, spolehlivost a kvalita
  • Nové technologie

Co získáte?

  • Kvalifikovanou obsluhu ⇒ spolehlivý a efektivní provoz zdvíhacích zařízení
  • Splníte si povinnosti organizace / osoby samostatně výdělečně činné kladené právními předpisy na prevenci úrazů a havárií při provozu zdvíhacích zařízení
  • V případě vzniku nehody nebo pracovního úrazu budete optimálně pojistně krytí
Profesionální kurzy obsluhy plošin - Ing. Jana Čechová

Kurzy obsluhy plošin

skupina A, B, typ 1-3
Kurzy pro obsluhu jeřábů a zdvihadel -jeřábníci a vazači břemen

Obsluha jeřábů

vazači a jeřábníci třídy A, C, D, N, O

Ráda sdílím své znalosti a zkušenosti s ostatními.

V roce 2000 jsem začala podnikat, zpočátku na vedlejší pracovní činnost, která posléze přerostla v činnost hlavní. Vždy jsem mířila na špici svého oboru.

V zaměstnání jsem dělala revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení zdvíhacích, tlakových a dopravních. Testovala jsem informační systémy pro vzdělávání dospělých. Zvládla jsem při tom posgraduální studium pedagogiky.

Podařilo se mi překonat předsudky, intriky a jako první žena v naší zemi jsem se stala "inspektorem" určených technických zařízení tlakových, zdvíhacích a dopravních na Správě dopravní cesty Brno. Práce byla různorodá, milovala jsem ji. Štvaly mne předsudky ...

Ani tehdejší česká legislativa nepočítala se ženami v oboru - byla jsem "revizní technik" později "inspektor".

Moji velkou láskou je cestování.

Při studiu na vysoké škole jsem začala pracovat v cestovním ruchu - nejprve jako instruktorka lyžování, později  jako průvodkyně cestovní kanceláře. Člověk nemá chtít všechno. Mým hlavním životním cílem je být v klidu.
Ne být s nervama v kýblu.

Sociální sítě