Osobní ochrana obsluhy plošin

Osobní ochrana osádky koše pracovních plošin

Před použitím prostředků osobní ochrany u obsluhy plošin, je důležité vyhodnotit jejich stav a účinnost proti rizikům souvisejícím s aktuální pracovní činností v místě nasazení plošiny.

Jde hlavně o zmírnění následků kolize pracovní plošiny s překážkou na podlaze a nebo ve výšce.

Při chybném povelu | v mimořádné provozní situaci se rameno pracovní plošiny skupiny b změní na výkonný katapult.

Vymrští obsah koše.

To má fatální následky pro osoby bez potřebných znalostí a dovedností.

Sebelepší vybavení při chybné aplikaci nikoho nezachrání.

Jsou to vyhozené peníze.

Úkolem osobních ochranných pracovních prostředků je odstranění zbytkových rizik souvisejících s konkrétní pracovní činností.

Příklad chybného jištění osádky koše pojízdné zdvihací pracovní plošiny. Unikátní řešení ohrožuje životy lidí v koši a blízkém okolí.

Takové uspořádání je v rozporu s předpisy pro předcházení úrazům na pracovních plošinách. Ohrožuje zdraví a život toho, koho by mělo chránit.

Ochrana lebky a hlavy:

U všech typů a skupin pracovních plošin je povinná bezpečnostní přilba pro ochranu lebky a hlavy, ve výšce nad 1,5 metru od úrovně terénu.

Pozor!

Nepatří sem sportovní výstroj: horolezecké, lyžařské nebo cyklistické přilby
(například podle ČSN EN 12492: 2012 a tak podobně).

 • Bezpečnostní průmyslová přilba s tříbodovým úchytem podbradního pásku, ideálně bez kšiltu – speciálně upravená pro pro práci ve výškách – umožňuje horizontální výhled.
  – ČSN EN 397: 2012 + A1 – rozstřik roztaveného kovu
  – ČSN EN 50365 (359727) – elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí.
 • Brýle – ochrana proti oslnění nebo poškození zraku
 • Bezpečnostní štít – ochrana proti pořezání motorovou pilou, rozstřiku roztaveného kovu, úrazu elektrickým obloukem – dielektrický bezpečnostní štít
 • Sluchátka – ochrana proti nadměrnému hluku

Typickým příklad špatné ochrany lebky jsou levné přilby pro práci ve výškách.

Stačí závan větru nebo průvan a přilba uletí.

V případě velkého kšiltu, který omezuje nejen stranový rozhled pracovníka, ale nutí ho i k nadměrnému záklonu hlavy. Při dlouhodobém použití je tato přilba i příčinou bolesti v zátylku.

Lidé takové přilby odkládají protože jim překáží.

OOPP pro ochranu těla:

 • Pracovní oděv – musí umožňovat volný pohyb, ale nesmí umožnit zachycení o vyčnívající části konstrukce při vstupu do pracovního koše a provádění dalších činností.
 • Prstové rukavice
 • Pracovní obuv – šněrovací bez kování – poškozená a nevhodná obuv může být příčinou zakopnutí nebo uklouznutí. Sandály nebo pantofle nejsou přípustné.
 • Celotělový bezpečnostní postroj
 • Spojovací prostředek do 1,5 metru délky, bez zpomalovačů a tlumičů pádu.
 • 2 karabiny | háky s bezpečnostní pojistkou
OOPP - Protipádová ochrana obsluhy pojízdných zdvihacích pracovních plošin

Příčiny úrazů na pracovních plošinách

 • Snaha o úspory na špatném místě
 • Mizerné znalosti
 • Chyby v organizaci práce.
 • Špatně zvolené osobní ochranné pracovní prostředky
Záběr z kamery těsně po střetu pracovního koše s dodávkou.

Práce ve výškách je riziková.

Splňte si povinnosti kladené právními předpisy na provoz vyhrazených technických zařízení.

Vyhnete se úrazům a sankcím.

Pokud ke vzniku nehody nebo pracovního úrazu přece jen dojde, budete optimálně krytí.

Proč jít do kurzu obsluhy plošin

Profesní kvalifikace obsluhy pracovních plošin

Kurzy a opakované školení obsluhy pojízdných zdvihacích pracovních plošin s revizním technikem zdvihacích zařízení.

Kliknutím na tlačítko dole se dozvíte podrobné informace.

Interní odkazy:

Externí odkazy:

Poučme se z chyb amatérů – videa

Print Friendly, PDF & Email