Osobní ochrana obsluhy plošin

Osobní ochrana obsluhovatele a použivatele pracovní plošiny | JanaCechova.cz

Před použitím prostředků osobní ochrany u obsluhy plošin, je důležité vyhodnotit jejich stav a účinnost proti rizikům souvisejícím s aktuální pracovní činností v místě nasazení plošiny.

Jde hlavně o zmírnění následků kolize pracovní plošiny s překážkou na podlaze a nebo ve výšce.

Při chybném povelu | v mimořádné provozní situaci se rameno pracovních plošin skupiny b změní na výkonný katapult.

Vymrští obsah koše.

To má fatální následky pro osoby bez potřebných znalostí a dovedností.

Úkolem osobních ochranných pracovních prostředků – OOPP – je odstranění zbytkových rizik souvisejících s konkrétní pracovní činností.

Málo kdo si to uvědomuje, ale sebelepší vybavení při chybné aplikaci nikoho nezachrání.

Jsou to vyhozené peníze.

Na obrázku je praktický příklad „důmyslného“ zajištění polohy obsluhy plošiny, které je ale v rozporu s bezpečnostními předpisy pro provoz pracovních plošin.

Takové uspořádání je v rozporu s předpisy pro předcházení úrazům na pracovních plošinách. Ohrožuje zdraví a život toho, koho by mělo chránit.

Ochrana lebky a hlavy:

U všech typů a skupin pracovních plošin je povinná bezpečnostní přilba pro ochranu lebky a hlavy, ve výšce nad 1,5 metru od úrovně terénu.

Pozor!

Nepatří sem sportovní výstroj: horolezecké, lyžařské nebo cyklistické přilby
(například podle ČSN EN 12492: 2012 a tak podobně).

 • Bezpečnostní průmyslová přilba s tříbodovým úchytem podbradního pásku, ideálně bez kšiltu – speciálně upravená pro pro práci ve výškách – umožňuje horizontální výhled.
  – ČSN EN 397: 2012 + A1 – rozstřik roztaveného kovu
  – ČSN EN 50365 (359727) – elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí.
 • Brýle – ochrana proti oslnění nebo poškození zraku
 • Bezpečnostní štít – ochrana proti pořezání motorovou pilou, rozstřiku roztaveného kovu, úrazu elektrickým obloukem – dielektrický bezpečnostní štít
 • Sluchátka – ochrana proti nadměrnému hluku

Typickým příklad špatné ochrany lebky jsou levné přilby pro práci ve výškách.

Stačí závan větru nebo průvan a přilba uletí.

V případě velkého kšiltu, který omezuje nejen stranový rozhled pracovníka, ale nutí ho i k nadměrnému záklonu hlavy. Při dlouhodobém použití je tato přilba i příčinou bolesti v zátylku.

Lidé takové přilby odkládají protože jim překáží.

OOPP pro ochranu těla:

 • Pracovní oděv – musí umožňovat volný pohyb, ale nesmí umožnit zachycení o vyčnívající části konstrukce při vstupu do pracovního koše a provádění dalších činností.
 • Prstové rukavice
 • Pracovní obuv – šněrovací bez kování – poškozená a nevhodná obuv může být příčinou zakopnutí nebo uklouznutí. Sandály nebo pantofle nejsou přípustné.
 • Celotělový bezpečnostní postroj
 • Spojovací prostředek do 1,5 metru délky, bez zpomalovačů a tlumičů pádu.
 • 2 karabiny nebo háky s bezpečnostní pojistkou

Příčiny těžkých a smrtelných úrazů na pracovních plošinách

 • Chyba v organizaci práce.
 • Neoprávněná obsluha plošiny
 • Žádné nebo nesprávně použité osobní ochranné pracovní prostředky
 • Osobní ochranné pracovní prostředky nechrání před riziky při práci ve výšce
 • Nezajištění výškového pracoviště proti pohybu vozidel
Gravitace je neúprosná. Na obrázku je záběr z kamery po střetu pracovního koše s dodávkou.

Práce na pracovních plošinách a ve výškách je riziková.

Splňte si povinnosti kladené právními předpisy na provoz vyhrazených technických zařízení.

Vyhnete se sankcím.

Pokud ke vzniku nehody nebo pracovního úrazu přece jen dojde, budete optimálně krytí.

Proč jít do kurzu obsluhy plošin

Profesní kvalifikace obsluhy pracovních plošin

Kurzy a opakované školení obsluhy pojízdných zdvihacích pracovních plošin s revizním technikem zdvihacích zařízení.

Kliknutím na tlačítko dole se dozvíte podrobné informace.

Interní odkazy:

Externí odkazy:

Poučme se z chyb amatérů – videa

Print Friendly, PDF & Email