Ochrana hlavy ve výšce

OOPP - ochrana hlavy pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou