Osobní ochrana obsluhy plošin – OOPP

3219x

Proč ??   V mimořádných provozních podmínkách, stavu nouze nebo při chybném povelu obsluhy plošiny se její rameno změní na výkonný katapult – vymrští osádku ven z koše.

Zařízení protipádové ochrany chrání osádku plošin skupiny B proti zbytkovému riziku v případě mimořádných situací.

OOPP obsluhy plošin skupiny A 

Těžiště plošiny je uvnitř klopných hran:

Osobní ochrana obsluhy plošin skupiny A
Zvedací plošiny skupiny A 
 • Ochrana lebkyprůmyslová přilba – styl Moudain – s podbradním páskem, tříbodovým úchytem, speciálně upravená pro horizontální výhled podle ČSN EN397: 2012 + A1 – rozstřik roztaveného kovu, nebo ČSN EN 50365 (359727) – elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí. Pozor, nepatří sem sportovní výstroj – horolezecké, lyžařské nebo cyklistické (například podle ČSN EN 12492: 2012 – a podobně).
 • Ochrana očí – oslnění nebo poškození zraku – brýle / bezpečnostní štít
 • Ochrana obličeje – proti pořezání motorovou pilou, rozstřiku roztaveného kovu, úrazu elektrickým obloukem – dielektrický bezpečnostní štít
 • Ochrana těla:
  1. Pracovní oděv – musí umožňovat volný pohyb, ale nesmí umožnit zachycení o vyčnívající části konstrukce při vstupu do pracovního koše a provádění dalších činností.
  2. Prstové rukavice
  3. Pracovní obuv – šněrovací bez kování – poškozená a nevhodná obuv může být příčinou zakopnutí nebo uklouznutí. Sandály nebo pantofle nejsou přípustné.

   Výrobce nebo zaměstnavatel může nařídit používání protipádové ochrany.

OOPP obsluhy plošin skupiny B 

Těžiště plošiny je mimo klopné hrany. Vybavení pro plošiny skupiny A se navíc doplní o protiádovou ochranu:

Zvedací plošiny skupiny B
 • Celotělový bezpečnostní postroj
 • 2 karabiny nebo háky s bezpečnostní pojistkou
 • Spojovací prostředek do 1,5 metru délky, bez zpomalovačů nebo tlumičů pádu.

OOPP osádky pracovního koše – přídavného zařízení jeřábu

Pracovní koš - příslušenství mobilního výložníkového jeřábu

Jsou stejné jako u osádky plošin skupiny B.

Opomíjenou oblastí v přidělování prostředků osobní ochrany pro práce ve výškách nad 1,5 metrů od úrovně terénu, je účinnost proti rizikům, které s tím souvisejí.

Osobní ochrana obsluhovatele a použivatele pracovní plošiny - Ing. Jana Čechová

Typickým příkladem jsou levné přilby při práci ve výškách. Stačí závan větru nebo průvan a přilba uletí.

V případě velkého kšiltu, který omezuje nejen stranový rozhled pracovníka a nutí ho i k nadměrnému záklonu hlavy. Při dlouhodobém použití je i příčinou bolesti v zátylku.

Lidé takové přilby odkládají protože jim překáží.

Nebezpečné přilby ve výškách

Povinnosti zaměstnavatele / OSVČ

 • Prostřednictvím odborně způsobilé osoby vyhodnotit rizika pracoviště a všechna rizika přímo související s pracovní činnosti na plošině a ve výšce.
 • Vybavit své zaměstnance potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP). Nápověda – stažení zdarma ZDE
 • Prokazatelně seznámit s návodem k používání konkrétních OOPP všechny dotčené zaměstnance
 • Vyžadovat a kontrolovat používání OOPP
 • Vést evidenci o ověřování stavu zařízení protipádové ochrany
 • Archivovat předepsanou dokumentaci – prohlášení o shodě se schváleným typem
Osobní ochrana obsluhy plošin - vybavení osádky OOPP

Nejčastější příčiny smrtelných úrazů na zvedacích plošinách

 • Nekvalifikovaná obsluha.
 • Náraz nechráněné lebky na ocelovou konstrukci plošiny nebo na beton.
 • Žádné nebo příliš dlouhé spojovací lano – nepřežijí pád.

Získejte kompetentní obsluhu plošin

Přečtěte si

Doplňující téma – učme se z chyb amatérů – videa

Print Friendly, PDF & Email
Komentáře
 • Buďme v kontaktu!

  Vaše osobní údaje jsou v bezpečí.

 • Kategorie