Osobní ochrana osádky plošin

Osobní ochrana obsluhovatele a použivatele pracovní plošiny - Ing. Jana Čechová
Opomíjenou oblastí v přidělování prostředků osobní ochrany pro osádky pracovních plošin je jejich účinnost proti rizikům vyplývajících z pracovní činnosti ve výšce nad 1.5 metrů od úrovně terénu.
Typickým příkladem je používání levných nebo nevhodných přileb.
Stačí vítr nebo průvan a taková přilba uletí. V případě velkého kšiltu, který omezuje rozhled a nutí k nadměrnému záklonu hlavy (při dlouhodobém použití je příčinou bolesti v zátylku).
Nevhodná přilba do výšek
Hlavní důvod proč lidé přilbu odkládají je špatně zvolený typ bezpečnostní přilby a mizerné znalosti o pravidlech bezpečnosti ve výškách, které mají za následek smrtelné úrazy při pádu z výšky.
Nejčastější příčina smrtelných úrazů je náraz nechráněné lebky na ocelovou konstrukci plošiny nebo na beton.
Smutná realita se kterou se ve firmách běžně setkávám:

 • Nepoužívají žádnou ochranu, protože „je to zbytečné“.
 • Používají postroj bez spojovacího lana – nechrání se proti pádu.
 • Neumí správně použít svoji luxusní výbavu do výšek – spojovací lano je delší jak 1,5 metru i při správné funkci protipádové ochrany by nepřežili pád.
 • Nevhodná „bezpečnostní“ přilba do výšek (nedrží na hlavě nebo podbradní pásek je veden nad kšiltem, masivní kšilt překáží a omezuje stranový rozhled, …).
 • Prošlá doba použitelnosti stanovené výrobcem přilby. Lidé zapomínají, že plasty stárnou a ztrácejí své užitné vlastnosti.

Náročné podmínky při provozování pracovních plošin splňují pouze přilby speciálně konstruované do výšek.

Ochrana hlavy a lebky při práci na plošině a ve výškách - Ing. Jana Čechová
Doporučuje se přilba bez kšiltu s tříbodovým úchytem podbradního pásku, která chrání lebku po celou dobu letu až do zachycení těla zařízením protipádové ochrany.
Při náhodném zachycení přilby o konstrukci, větve stromů nebo jiné překážky pak speciální bezpečnostní pojistky chrání uživatele před oběšením. Při velkém tlaku se bezpečnostní pojistka rozevře nebo praskne – záleží na způsobu provedení.
Lidé ve výškách jsou velmi zranitelní.
Zaměstnavatel je povinen prostřednictvím odborně způsobilé osoby vyhodnotit rizika pracoviště a všechna rizika přímo související s pracovní činnosti na plošině a ve výšce.
Na základě toho pak musí vybavit své zaměstnance potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky a oni jsou povinni je používat.

Pro pracovní plošiny skupiny A

(těžiště plošiny je umístěno uvnitř klopných hran)

 • Bezpečnostní přilba pro výškové práce (je vybavena podbradním páskem, „V“ úchytem, pojistkou, nemá kšilt nebo je univerzální oboustranná)
 • Sluneční brýle nebo bezpečnostní štít (tam, kde hrozí oslnění nebo poškození zraku, úraz elektrickým obloukem a podobně)
 • Pracovní oděv – musí umožňovat volný pohyb, ale nesmí umožnit zachycení o vyčnívající části konstrukce při vstupu do pracovního koše a provádění dalších činností.
 • Prstové rukavice
 • Pracovní obuv – šněrovací bez kování – poškozená a nevhodná obuv může být příčinou zakopnutí nebo uklouznutí. Sandály nebo pantofle nejsou přípustné.

Pro plošiny skupiny B 

(těžiště plošiny je umístěno mimo klopné hrany)
totéž jako na plošině skupiny A a navíc ve výšce nad 1,5 metru od úrovně terénu

 • Celotělový bezpečnostní postroj
 • Spojovací prostředek do 1,5 metru délky
 • 2 Karabiny nebo háky bezpečnostní s pojistkou
Proč ?
V mimořádných provozních podmínkách rameno pracovní plošiny funguje jako prak – vymrští osádku ven z koše. Zařízení protipádové ochrany chrání proti zbytkovému riziku.
Výjimkou jsou staré stroje tuhé masivní konstrukce vyrobené přibližně do roku 1991.
Všechny osobní ochranné pracovní pomůcky proti pádu musí splňovat požadavky platných právních předpisů a musí být evidovány, pravidelně kontrolovány a používány podle pokynů jejich výrobce, se kterým musí být osádka pracovního koše prokazatelně seznámena.
Pozor !
Porušováním zásad bezpečnosti práce ztrácíte nárok na pojistnou ochranu.

Získejte kompetentní obsluhu plošin

 1. Nové oprávnění (průkaz)
 2. Opakované školení
 3. Rozšířit rozsah oprávnění (průkazu)

Přečtěte si

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

 • Kategorie
 • Zůstaneme v kontaktu ?