Osobní ochrana osádky plošin

Osobní ochrana obsluhy plošin a osádky pracovního koše jeřábu

Opomíjenou oblastí v přidělování prostředků osobní ochrany pro osádky pracovních plošin je jejich účinnost proti rizikům vyplývajících z pracovní činnosti ve výškách nad 1.5 metru od úrovně terénu.  

Typickým příkladem je používání levných a nevhodných přileb – stačí závan větru nebo průvan a přilba uletí.

V případě velkého kšiltu, který omezuje rozhled pracovníka, nutí ho k nadměrnému záklonu hlavy a při dlouhodobém použití je příčinou bolesti v zátylku.

Lidé takové přilby odkládají protože jim překáží. Mizerné znalosti o prevenci úrazů a o povinném vybavení osob na práci ve výškách, mají za následek těžké a smrtelné úrazy.

Nebezpečné přilby ve výškách

Nejčastější příčina smrtelných úrazů je náraz nechráněné lebky na ocelovou konstrukci plošiny nebo na beton.

 • Lidé na plošinách nepoužívají osobní ochranu.
 • Používají postroj bez spojovacího lana.
 • Jejich spojovací lano je delší jak 1,5 metru (chybí pohlcovač energie), nepřežili by pád.
 • Nevhodná přilba do výšek (nedrží na hlavě ve větru, nemá podbradní pásek, masivní kšilt překáží a omezuje stranový rozhled, …).
 • Prošlá doba použitelnosti stanovené výrobcem přilby. Lidé zapomínají, že plasty stárnou a ztrácejí své užitné vlastnosti.

Náročné podmínky při provozování pracovních plošin splňují pouze přilby speciálně konstruované do výšek.

Ochrana hlavy a lebky při práci na plošině a ve výškách - Ing. Jana Čechová
Ochrana hlavy a lebky při práci na plošině a ve výškách

Doporučuje se přilba bez kšiltu s tříbodovým úchytem podbradního pásku, která chrání lebku po celou dobu letu až do zachycení těla zařízením protipádové ochrany.

Při náhodném zachycení přilby o konstrukci, větve stromů nebo jiné překážky pak speciální bezpečnostní pojistky chrání uživatele před oběšením. Při velkém tlaku se bezpečnostní pojistka rozevře nebo praskne – záleží na způsobu provedení.

Osobní ochrana ( OOPP )

Zaměstnavatel je povinen prostřednictvím odborně způsobilé osoby vyhodnotit rizika pracoviště a všechna rizika přímo související s pracovní činnosti na plošině a ve výšce.  

Na základě toho pak musí vybavit své zaměstnance potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky, prokazatelně je seznámit s návodem k používání a oni jsou povinni je používat.

OOPP obsluhy plošin skupiny A 

Těžiště plošiny je umístěno uvnitř klopných hran.

 • Speciální přilba pro výškové práce (je vybavena podbradním páskem, „V“ úchytem, pojistkou, nemá kšilt nebo je univerzální oboustranná)
 • Sluneční brýle nebo bezpečnostní štít (tam, kde hrozí oslnění nebo poškození zraku, úraz elektrickým obloukem a podobně)
 • Pracovní oděv – musí umožňovat volný pohyb, ale nesmí umožnit zachycení o vyčnívající části konstrukce při vstupu do pracovního koše a provádění dalších činností.
 • Prstové rukavice
 • Pracovní obuv – šněrovací bez kování – poškozená a nevhodná obuv může být příčinou zakopnutí nebo uklouznutí. Sandály nebo pantofle nejsou přípustné.

OOPP obsluhy plošin skupiny B 

Těžiště plošiny je umístěno mimo klopné hrany – totéž jako na plošině skupiny A a navíc ve výšce nad 1,5 metru od úrovně terénu

 • Celotělový bezpečnostní postroj
 • Spojovací prostředek do 1,5 metru délky, je-li delší, musí být vybaven pohlcovačem energie
 • 2 Karabiny nebo háky s bezpečnostní pojistkou

Zařízení protipádové ochrany chrání proti zbytkovému riziku.  

Proč ?   V mimořádných provozních podmínkách nebo při chybné obsluze stroje, rameno pracovní plošiny funguje jako katapult – vymrští osádku ven z koše.

Výjimkou jsou staré stroje tuhé masivní konstrukce vyrobené přibližně do roku 1991.  

Všechny osobní ochranné pracovní pomůcky proti pádu musí splňovat požadavky platných právních předpisů.

Musí být evidovány, pravidelně kontrolovány a používány podle pokynů jejich výrobce, se kterým musí být osádka pracovního koše prokazatelně seznámena.

Porušováním zásad bezpečnosti práce ztrácíte nárok na pojistnou ochranu.

Získejte kompetentní obsluhu plošin

 1. Nové oprávnění (průkaz)
 2. Opakované školení
 3. Rozšířit rozsah oprávnění (průkazu)

Přečtěte si

 • Kategorie
 • Buďme v kontaktu!

  Vaše osobní údaje jsou v bezpečí.