Proč jít do kurzu obsluhy plošin

Odborná profesní příprava pro obsluhu plošin - proč jít do kurzu obsluhy plošin.

Někteří lidé si myslí, že ukončením školy automaticky končí ta část jejich života, kdy se vzdělávali.

Vzdělávání je, ale celoživotní proces.

Málokdo ví, že samostatně obsluhovat pohyblivé pracovní plošiny mohou pouze osoby se zvláštní odbornou a zdravotní způsobilostí.  Ve smyslu ČSN ISO 18878 jsou to držitelé oprávnění obsluhy pracovních plošin příslušné kategorie.

Tito lidé se musí pravidelně školit a vzdělávat neboť plošiny jsou stroje, které při chybné manipulaci představují zvýšenou míru ohrožení života a velkých hmotných škod.

Amatér při obsluze pracovní plošiny riskuje život, stroj a vážně ohrožuje i své okolí! Ve výškách nikdo nesmí pracovat sám. Platí to i pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

V praxi ve firmách se často setkávám s naprostou ignorací provozního systému plošin (ČSN ISO 18893). Narážím také na absenci alespoň základní elektrotechnické kvalifikace osob (například ve smyslu vyhlášky číslo 50/1978 Sb. v platném znění).

Tyto znalosti jsou však extrémně důležité!

Autoplošina, přívěsné plošiny a samohybné plošiny se pohybují volně v terénu. Mohou se přilblížit do nebezpečné blízkosti živých částí venkovních elektrických vedení nebo trakčního vedení městských nebo železničních drah a vleček.

Obsluhovatel plošiny musí zkontrolovat splnění podmínek výrobce pro nasazení stroje. Řádně vymezit a zabezpečit výškové pracoviště.

Bohužel často chybí alespoň základní znalosti pro výběr a použití bezpečnostní přilby do výšek.

O zajištění osob v pracovním koši u plošin skupiny B (těžiště plošiny je umístěno mimo klopné hrany) raději ani nebudu psát …

Stačí, když se rozhlédnete kolem sebe při cestě z práce domů nebo na nákup do supermarketu.

Smutnou skutečností bývá i chybějící vybavení osádky pracovního koše pro měření rychlosti a síly větru, který ohrožuje stabilitu stroje.

Také ostatní lidé pracující ve výškách a na plošinách (bez oprávnění k jejich obsluze) se musí pravidelně školit.

Musí být prokazatelně seznámeni se zakázanými činnostmi na plošinách a ve výškách a také se zásadami pro používání osobní a protipádové ochrany.

Navzdory získané praktické zručnosti je nutno informovat pracovníky o nových možnostech a pomůckách na ochranu života a zdraví i o změnách legislativy.

Dále je třeba opakovaně zaměstnancům zdůrazňovat význam dodržování bezpečnostních předpisů a správných postupů pro předcházení úrazům a hmotným škodám.

Pro jednotlivce který chce rozvíjet svoje dovednosti jsou odborné kurzy zásadní. Vyškolený uchazeč o zaměstnání, stejně tak i osoba samostatně výdělečně činná, má pak mnohem lepší šanci uspět na trhu práce.

Pokud už někdo zaměstnaný je, pomůže mu oprávnění k obsluze plošin přinést kariérní růst a samozřejmě i lepší plat.

Práce na plošinách má svoje specifika. Je to však zajímavá a dobře placená práce, kterou i mladí rádi vyhledávají. Kurz obsluhy plošin je tak zajímavou volbou.

Pro firmu je též důležité mít šikovné, zručné a vyškolené zaměstnance, kteří pak podávají skvělý pracovní výkon a jsou i zárukou pro efektivní provoz plošiny.

Zajímavým benefitem pro pracovníky je též proplacení kurzu ze strany zaměstnavatele. Takový benefit může být důležitým impulzem pro spokojenost pracovníka, který pak zůstává v jedné firmě delší čas.

Před objednáním kurzů a školení pro obsluhu plošin nebo pro práce ve výškách, měli by jste si vybrat lektora, který má v oboru znalosti, zkušenosti a potřebné vybavení.

Absolvování kurzu a získání oprávnění k obsluze plošin je základním krokem pro naplnění legislativních požadavků kladených na provozovatele, pronajímatele, nájemce plošin, na jejich zaměstnance a i na osoby samostatně výdělečně činné.

Gravitace je neúprosná. Úrazy pádem z výšek patří k nejhorším.

Porušováním bezpečnostních předpisů ztrácíte nárok na pojistnou ochranu. Ustojí vaše firma následky úrazu nebo havárii plošiny ovládané amatérem?

Bezpečnostní předpisy jsou psány krví těch, kdo je neznají anebo je porušují.

Podrobné informace a termíny kurzů pro obsluhu plošin najdete zde:

Přečtěte si také :

  • Kategorie
  • Buďme v kontaktu!

    Vaše osobní údaje jsou v bezpečí.