MŮJ PŘÍBĚH

Našla jsem své poslání, svou cestu a svou seberealizaci ...

Provázím lidi na cestě za poznáním.

Od roku 1992 vedu profesní kurzy pro různé firmy a vzdělávací společnosti. Poskytuji odborné poradenství pro majitele, provozovatele, pronajímatele, uživatele a obsluhu pohyblivých pracovních plošin a jeřábů.

Ráda sdílím své znalosti a zkušenosti s ostatními.

V roce 2000 jsem začala podnikat, zpočátku na vedlejší pracovní činnost, která posléze přerostla v činnost hlavní. Vždy jsem mířila na špici svého oboru.

V zaměstnání jsem dělala revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení zdvíhacích, tlakových a dopravních. Testovala jsem informační systémy pro vzdělávání dospělých. Zvládla jsem při tom posgraduální studium pedagogiky.

Podařilo se mi překonat předsudky, intriky a jako první žena v naší zemi jsem se stala "inspektorem" určených technických zařízení tlakových, zdvíhacích a dopravních na Správě dopravní cesty Brno. Práce byla různorodá, milovala jsem ji. Štvaly mne předsudky ...

Ani tehdejší česká legislativa nepočítala se ženami v oboru - byla jsem "revizní technik" později "inspektor".

Moji velkou láskou je cestování.

Při studiu na vysoké škole jsem začala pracovat v cestovním ruchu - nejprve jako instruktorka lyžování, později  jako průvodkyně cestovní kanceláře. Člověk nemá chtít všechno. Mým hlavním životním cílem je být v klidu.
Ne být s nervama v kýblu.

PROČ SPOLUPRACOVAT PRÁVĚ SE MNOU

  • Rozumím vám i legislativě
  • Zkušenosti, odbornost, profesionalita
  • Ekologický a ekonomický provoz
  • Bezpečnost, spolehlivost a kvalita
  • Nové technologie

MÁ VIZE

Jednoduchou formou zpřístupnit předpisy pro bezpečný provoz jeřábů a pracovních plošin mezi lidi tak, aby snadno vyhodnotili rizika a uměli jim efektivně čelit. Fandím automatizaci opakujících se procesů. Převádím svoje vzdělávací aktivity do on-line prostředí.

CO ZÍSKÁTE ?

  • Kvalifikovanou obsluhu ⇒ spolehlivý, úsporný a bezpečný chod zdvíhacích zařízení
  • Splníte si povinnosti organizace / osoby samostatně výdělečně činné kladené právními předpisy pro prevenci úrazů a havárií při provozování zdvíhacích zařízení
  • V případě vzniku nehody nebo pracovního úrazu budete optimálně pojistně krytí
Odborná profesní příprava pro obsluhu plošin - Ing. Jana Čechová

Obsluha plošin

pro plošiny skupiny A, B, typy 1-3
Odborná profesní příprava pro obsluhu jeřábů - Ing. Jana Čechová

Jeřábník

pro jeřáby třídy A, C, D, N, O

SOCIÁLNÍ SÍTĚ