PROVÁZÍM LIDI NA CESTĚ ZA POZNÁNÍM.
PROVÁZÍM LIDI NA CESTĚ ZA POZNÁNÍM.

Lektorka, specialistka na zdvíhací zařízení. Od roku 1992 vedu profesní kurzy pro různé firmy a vzdělávací společnosti. Poskytuji odborné poradenství a pomoc pro majitele, provozovatele, pronajímatele, uživatele a obsluhu pohyblivých pracovních plošin a jeřábů.

MŮJ PŘÍBĚH

V roce 2000 jsem začala podnikat, zpočátku na vedlejší pracovní činnost, která posléze přerostla v činnost hlavní. Vždy jsem mířila na špici svého oboru.

Ráda sdílím své znalosti a zkušenosti s ostatními.

V zaměstnání jsem dělala investice, revize určených technických zařízení, testování informačních systémů a vzdělávání dospělých. Zvládla jsem při tom posgraduální studium pedagogiky.

Podařilo se mi překonat předsudky, intriky a jako první žena v naší zemi jsem se stala "inspektorem" určených technických zařízení tlakových, zdvíhacích a dopravních na Správě dopravní cesty Brno. Práce byla různorodá, milovala jsem ji. Štvaly mne předsudky ...

Ani tehdejší česká legislativa nepočítala se ženami v oboru - byla jsem "revizní technik později inspektor". Stále opakující se procesy, časem mi chyběla možnost seberealizace a růstu. 

Moji velkou láskou je cestování.

Při studiu na vysoké škole jsem začala pracovat v cestovním ruchu - nejprve jako instruktorka lyžování, později  jako průvodkyně cestovní kanceláře. Dodnes spolupracuji s cestovní kanceláří paní Růženy Halmanové.

MÁ VIZE

Jednoduchou formou zpřístupnit předpisy pro bezpečný provoz jeřábů a plošin mezi lidi tak, aby snadno vyhodnotili rizika a uměli jim efektivně čelit. Fandím automatizaci opakujících se procesů. Převádím svoje vzdělávací aktivity do on-line prostředí.

CO ZÍSKÁTE ?

  • Znalosti pro ochranu života, zdraví a prevenci velkých hmotných škod při obsluze zdvíhacích zařízení.
  • Splníte si povinnosti kladené právními předpisy pro provoz zdvíhacích zařízení, prevenci rizik a na a ochranu života, zdraví a majetku pro organizace a osoby samostatně výdělečně činné.
  • V případě vzniku nehody nebo pracovního úrazu budete optimálně pojistně krytí.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ