KURZY

Splňte povinnosti kladené právními předpisy na bezpečnost a na ochranu života a zdraví.

Kurzy i opakovaná školení ráda provedu i ve vaší firmě.
Kurzy , zkoušky , oprávnění vazačů , Ing. Jana Čechová

VAZAČ BŘEMEN

Vázat a zavěšovat břemena na nosná ústrojí jeřábů smí osoba starší 18 let, duševně a tělesně způsobilá, teoreticky vyškolená, prakticky zacvičená a přezkoušená - vlastník OPRÁVNĚNÍ vazače - ČSN ISO 12480-1 a další.

Kurzy, zkoušky, oprávnění, opakované školení jeřábníků, Ing. Jana Čechová

JEŘÁBNÍK

Samostatně ovládat jeřáb smí pouze osoba starší 18 let, duševně a tělesně způsobilá, teoreticky vyškolená, prakticky zacvičená a přezkoušená - vlastník OPRÁVNĚNÍ jeřábníka - ČSN ISO 9926-1 a další.

Odkaz směřuje na speciální web.

OBSLUHA PLOŠIN

Samostatně ovládat plošinu smí osoba starší 18 let, duševně a tělesně způsobilá, teoreticky vyškolená, prakticky zacvičená a přezkoušená  - vlastník OPRÁVNĚNÍ k obsluze pracovních plošin - ČSN ISO 18878 a dalších.

Odkaz směřuje na speciální web.

školení osob pověřených provozem

ŠKOLENÍ OSOB POVĚŘENÝCH PROVOZEM

ZŮSTANEME V KONTAKTU ?

Občas posílám TIPY k lepší ochraně života, zdraví a majetku osob. Stačí zadat váš email. Na spamování nemám čas.

Oprávnění k obsluze pracovních plošin, oprávnění jeřábníka , oprávnění vazače břemen

🙂 Ať je léto nebo zima, kurzy s námi jsou vždy prima !