Znalosti jako součást prevence rizik

Protipádová ochrana obsluhy plošin, Ing. Jana Čechová
Gravitace je neúprosná a lidské tělo ve výškách snadno zranitelné.
Opomíjenou oblastí v přidělování prostředků osobní ochrany je jejich účinnost proti rizikům. Typickým příkladem ve stavebnictví je používání levné přilby bez podbradního pásku. Ve výškách v terénu stačí silnější vítr a přilba uletí sama. Lidé ji často odkládají, protože jim padá, překáží a nechtějí ji honit.
Přilba musí chránit lebku po celou dobu letu až do zachycení těla zařízením protipádové ochrany. Bezpečnostní pojistky na podbradním pásku chrání uživatele proti oběšení při náhodném zachycení přilby za konstrukci.
Myslete na sebe a na rodinu, dokud je čas.
Zaměstnavatel je povinen vybavit své zaměstnance potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky a oni jsou povinni je používat.
Nezbytné vybavení osob na pracovních plošinách s výškou zdvihu nad 1,5 metru od úrovně terénu:
  • Celotělový pracovní postroj
  • Spojovací prostředek do 1,5 metru délky
  • 2 Karabiny nebo háky bezpečnostní s pojistkou
  • Bezpečnostní přilba pro výškové práce (je vybavena podbradním páskem, „V“ úchytem, pojistkou, nemá kšilt nebo je univerzální oboustranná)
  • Ochranné brýle nebo bezpečnostní štít (tam, kde hrozí oslnění)
  • Pracovní oděv – musí umožňovat volný pohyb (především rukou) a nesmí být natolik volný, aby umožnil zachycení o vyčnívající části konstrukčních dílů při vstupu do pracovního koše, provádění dalších činností.
  • Prstové rukavice
  • Pracovní obuv – šněrovací bez kování, poškozená a nevhodná obuv může být příčinou zakopnutí nebo ukoluznutí. Sandály nebo pantofle nejsou přípustné.
Porušováním zásad bezpečnosti práce ztrácíte nárok na pojistnou ochranu.

Jak zajistit bezpečí osob ve výškách a klid pro jejich zaměstnavatele ?

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

  • TIPY pro vás
  • Kategorie