Osobní ochrana obsluhy plošin

Osobní ochrana obsluhy pracovních plošin
Gravitace je neúprosná.

Naše tělo je ve výškách snadno zranitelné.

Opomíjenou oblastí v přidělování prostředků osobní ochrany je jejich účinnost proti rizikům vyplývajících z pracovní činnosti. Typickým příkladem je používání nevhodných, ale levných přileb ve výškách.
Stačí vítr nebo průvan taková přilba uletí. V případě velkého kšiltu nutí k záklonu hlavy a následkem toho pak způsobuje bolest v zátylku. Špatně zvolený typ bezpečnostní přilby, která nechrání lebku, překáží a omezuje rozhled.
Hlavní důvod proč lidé přilbu odkládají jsou mizerné znalosti o pravidlech bezpečné práce na plošinách a ve výškách, které mají za následek těžké a smrtelné úrazy způsobené pádem z výšky.
Náročné požadavky bezpečnostních předpisů splní pouze přilba speciálně konstruovaná do výšek. Doporučuje se přilba bez kšiltu s tříbodovým úchytem podbradního pásku, která chrání lebku po celou dobu letu až do zachycení těla zařízením protipádové ochrany.
Při náhodném zachycení přilby o konstrukci, větve stromů nebo jiné překážky pak speciální bezpečnostní pojistky chrání uživatele před oběšením.
Zaměstnavatel je povinen prostřednictvím odborně způsobilé osoby vyhodnotit rizika pracoviště a všechna rizika související s pracovní činnosti na plošině a ve výšce. Na základě čehož pak musí vybavit své zaměstnance potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky a oni jsou povinni je používat.

Osobní ochrana obsluhy plošin skupiny A do výšky nad 1,5 metru od úrovně terénu:

  • Bezpečnostní přilba pro výškové práce (je vybavena podbradním páskem, „V“ úchytem, pojistkou, nemá kšilt nebo je univerzální oboustranná)
  • Sluneční brýle nebo bezpečnostní štít (tam, kde hrozí oslnění nebo poškození zraku, úraz elektrickým obloukem a podobně)
  • Pracovní oděv – musí umožňovat volný pohyb, ale nesmí umožnit zachycení o vyčnívající části konstrukce při vstupu do pracovního koše a provádění dalších činností.
  • Prstové rukavice
  • Pracovní obuv – šněrovací bez kování – poškozená a nevhodná obuv může být příčinou zakopnutí nebo uklouznutí. Sandály nebo pantofle nejsou přípustné.

Nezbytné vybavení pro osádku plošin skupiny B do výšky nad  1,5 metru od úrovně terénu:

totéž jako na plošině skupiny A a navíc
  • Celotělový pracovní postroj
  • Spojovací prostředek do 1,5 metru délky
  • 2 Karabiny nebo háky bezpečnostní s pojistkou
Proč ?
V mimořádných provozních podmínkách rameno pracovní plošiny funguje jako prak – vymrští osádku ven z koše. Zařízení protipádové ochrany chrání proti zbytkovému riziku.
Výjimkou jsou staré stroje tuhé masivní konstrukce vyrobené přibližně do roku 1991.
Všechny osobní ochranné pracovní pomůcky proti pádu musí splňovat požadavky platných právních předpisů a musí být evidovány, pravidelně kontrolovány a používány podle pokynů jejich výrobce, se kterým musí být osádka pracovního koše prokazatelně seznámena.
Porušováním zásad bezpečnosti práce ztrácíte nárok na pojistnou ochranu!
Podrobné informace a termíny kurzů pro obsluhu plošin najdete zde:
Přečtěte si také :
Uložit Uložit Uložit Uložit Uložit Uložit Uložit Uložit Uložit Uložit Uložit
  • Kategorie
  • Zůstaneme v kontaktu ?