Ochranná pásma energetického díla

E-book Ochranná pásma energetického díla

Otevřete tento sešit a odhalte ověřený postup, jak předcházet zbytečným úrazům způsobených elektřinou při ovládání mobilního jeřábu!

0
2
lidí si už tento ebook stáhlo
0
1
lidem se líbí tento ebbok

DOZVÍTE SE JAK

ROZLIŠOVAT

energetická vedení 22 kV, 110 kV, 220 kV a 400 kV

KONTROLOVAT

zajištění vašeho pracoviště

ZAJISTIT

bezpečné podmínky pro činnost lidí a mechanizmů

PRÁCE NENÍ HAZARD.

Schopnost rozeznat nebezpečí má každý z nás. Přesto se stále opakují těžké a smrtelné úrazy způsobené elektřinou. Osvojte si bezpečnostní pravidla pro předcházení úrazům! Buďte zodpovědní k sobě i k okolí.

Základ je v prevenci - ochraně života, zdraví a majetku osob v nebezpečném prostoru energetického díla.

Stručný návod, KTERÝ NEDÁTE Z RUKY !