O mně

Pomůžu vám s profesní kvalifikací obsluhy pojízdných zdvihacích pracovních plošin.

  • Provozovatel webu: JCP servis system, s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 84543 se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
  • Sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
    Provozní doba podatelny v pracovní dny: 7.30 - 17.00
  • IČO: 033 98 765
  • Neplátce DPH.
  • info@janacechova.cz

Jste připravení znát víc?

Ráda sdílím své znalosti a zkušenosti s ostatními. Provázím lidi na cestě za poznáním. Našla jsem své poslání, svou cestu a seberealizaci ... 

Technické zázemí kurzů

Čebín u Tišnova, restaurace Čebínka (cca 15 minut od vlakového nádraží)

Jak se k nám dostanete:

TAHÁK 😃

pro efektivní výběr prostředků osobní ochrany - zdarma ke stažení ZDE. (⇐ klik)

Všichni se chceme vracet z práce domů zdraví a v pořádku.

Osobní ochrana vazačů břemen a jeřábníků

Lektorka, revizní technik zdvihacích zařízení

Od roku 1991 provádím revize, od roku 1997 vedu profesní kurzy pro firmy a jednotlivce. Poskytuji odborné poradenství pro majitele, provozovatele, pronajímatele, uživatele a obsluhu pracovních plošin a jeřábů.

Členství v profesních organizacích

Hospodářská komora ČR
Hospodářská komora České republiky
Společenstvo techniků ZZ - autorizované společenstvo Hospodářské komory ČR

Zasazuji se o dodržování právních předpisů ČR, smluvních závazků, pravidel správné uznávané praxe a etických zásad kterými jsou profesionalita, odpovědnost, čestnost, sounáležitost a solidarita.

Jsem vázaná etickým kodexem člena Hospodářské komory České republiky. 

V roce 2000 jsem začala podnikat, zpočátku na vedlejší pracovní činnost, která posléze přerostla v činnost hlavní. Vždy jsem mířila na špici svého oboru.

V zaměstnání jsem dělala revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení zdvíhacích, tlakových a dopravních. Testovala jsem informační systémy pro vzdělávání dospělých. Zvládla jsem při tom posgraduální studium pedagogiky.

Podařilo se mi překonat předsudky, intriky a jako první žena v naší zemi jsem se stala "inspektorem" určených technických zařízení tlakových, zdvíhacích a dopravních na Správě dopravní cesty Brno. Práce byla různorodá, milovala jsem ji. Štvaly mne předsudky ...

Ani tehdejší česká legislativa nepočítala se ženami v oboru - byla jsem "revizní technik" a později "inspektor".

Moji velkou láskou je cestování.

Dokumenty

Odborná způsobilost - z důvodu ochrany osobních údajů na vyžádání e-mailem. Kontaktujte nás.