Profesní kvalifikace obsluhy přívěsných plošin

ve váší firmě s revizním technikem zdvihacích zařízení

Kurzy, zkoušky, opakované školení obsluhy přívěsných plošin

pro vaše zaměstnance, externí dodavatele služeb nebo pro vaše klienty. Školíme v Brně i v dalších místech ČR.

 • Základní kurz (poprvé), ověření znalostí a praktických dovedností, certifikát platný 2 roky
 • Opakované školení, ověření znalostí, certifikát (prodloužení platnosti osvědčení a oprávnění obsluhy pracovních plošin - průkaz), platnost 2 roky
Objednat kurz u Vás
Živý kurz obsluhy přívěsných plošin - přijedeme k vám | janacechova.cz

Právní požadavky na zájemce:

Kurz obsluhy přívěsných plošin

 • Věk nad 18 let a plná svéprávnost
 • Zdravotní způsobilost k vykonávané činnosti (platný doklad od poskytovatele pracovně - lékařských služeb)
 • Řidičské oprávnění se zápisem některé kombinace harmonizovaného kódu:
  Skupina B96 
  (jízdní souprava složená ze dvou vozidel, kdy přípojné vozidlo převyšuje celkovou hmotnost 750 kg a součet celkových hmotností obou vozidel převyšuje 3 500 kg, avšak nepřekračuje 4 250 kg)
  Skupina B+E 
  (za motorovým vozidlem s celkovou hmotností do 3 500 kg vléct  přívěs, jehož celková hmotnost nepřevýší také 3 500 kg)
  Skupina B78+E
  Opravňuje k řízení motorových vozidel se samočinně ovládanou převodovkou a s nejvýše osmi místy k sezení (mimo řidiče), jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg + přívěs, jehož celková hmotnost nepřevýší 3 500 kg

Opakované školení obsluhy přívěsných plošin

 • Pouze pro držitele osvědčení a oprávnění k obsluze pracovních plošin (průkaz) této kategorie - rozsah 1b

Koupí kurzu získáte:

 • Bezpečnostní příručku obsluhy plošin
 • Kurz v délce 6-8 vyučovacích hodin (vyučovací hodina 45 minut + 10 minut přestávka)
 • Ověření praktických dovedností a ověření znalostí testem
 • Certifikát platný 2 roky

Koupí opakovaného školení získáte:

 • Opakované školení v délce 3 vyučovací hodiny (vyučovací hodina 45 minut + 10 minut přestávka)
 • Ověření znalostí testem
 • Certifikát platný 2 roky

Tipy pro efektivitu:

 • Potřebujeme tichou místnost, ideálně s projektorem (není podmínkou).
 • Kapacita teoretické části do 30 osob
 • Pro praktickou část (instruktáž s plošinou) počítejte s rozdělením účastníků na skupinky, ideálně do 5 osob
Základní a opakovaná školení obsluhy plošin
Kurzy, zkoušky a školení obsluhy přívěsných plošin

Jak to probíhá

 • Podrobné seznámení a předvedení prostředků osobní ochrany pro pracovní polohování v koši
 • Podrobné seznámení s návody, pracovními postupy a s předpisy pro provoz přívěsných plošin
 • Závěrečné shrnutí
 • Ověření znalostí testem
 • Předvedení plošiny, cvičná jízda pod dohledem instruktora

Ceník:

Základní kurz obsluhy přívěsných plošin (poprvé), cena za 1 účastníka ve skupině do 5 lidí (bez příplatku za dopravu)
Délka 6 až 8 vyučovacích hodin (podle množství dotazů), bezpečnostní příručka, ověření znalostí testem, certifikát
1960 Kč
Opakované školení obsluhy přívěsných plošin, cena za 1 účastníka ve skupině do 5 lidí (bez příplatku za dopravu)
Délka 3 vyučovací hodiny (podle množství dotazů), ověření znalostí testem, certifikát
950 Kč

K výše uvedeným cenám může být připočteno:

Doprava k vám - kurz pro méně jak 5 osob mimo Brno | Brno - venkov
Doprava k vám - opakované školéní pro méně jak 10 osob mimo Brno | Brno - venkov
Expresní příplatek 1500 Kč - realizace do 15 dnů

Stučný přehled - co se naučíte v kurzu obsluhy přívěsných plošin:

 • Všeobecný přehled - aktuální legislativa a technické normy pro provoz pojízdných zdvihacích pracovních plošin, 
 • Bezpečnostní informace - technologické postupy, kontrola provozní dokumentace, kontrola stavu a funkční zkouška plošiny, kontrola OOPP, zajištění osádky, zakázané činnosti pro přívěsné plošiny a ve výškách
 • Technické parametry a související informace - pracovní obálka, stabilita, technika jízdy, vliv venkovních teplot a větru na vlastnosti přívěsné plošiny
 • Provozní informace - údržba, revize, poruchy, opravy, řešení mimořádných situací a stavů nouze, záchrana osádky
 • Zásady 1.pomoci při pádu z výšky a při úrazu elektrickou energií
 • Poučení se z chyb ostatních.

Žádný háček v tom nehledejte, není tu.

Jak to funguje:

Po odeslání vyplněné objednávky obratem přijde zálohová faktura. Pokud se tak nestane do 20 minut, koukněte se do složky HROMADNÉ nebo SPAM. Kdyby jste ji nenašli ani tam, kontaktujte nás. Rádi to napravíme.

Dohodnutý termín je rezervován až po uhrazení účastnického poplatku na náš účet, podle pořadí došlých objednávek. 

Uzávěrka objednávek je 7 dnů před začátkem kurzu | opakovaného školení. Pozdější objednávku můžeme akceptovat pouze po předchozí mailové dohodě.

Podrobné organizační pokyny sdělíme přihlášeným v dostatečném předstihu před začátkem kurzu | opakovaného školení. 

Máte dotaz?

Ráda odpovím. Stačí napsat.

Svěřené údaje jsou v bezpečí. Zásady ochrany osobních údajů
Ing. Jana Čechová - Obsluha plošin - efektivně a rychle| janacechova.cz

Vyplňte objednávku zde: