Co jsou to bezpečnostní přilby

Jak vybrat bezpečnostní přilby do výšek , Ing. Jana Čechová

Ochranné anebo bezpečnostní přilby jsou jedním z nejdůležitějších prostředků osobní ochrany (OOPP).

Málo kdo o tom ví – nevhodná přilba je častou příčinou smrtelných úrazů způsobených pádem z malých výšek (do 5 metrů).

Získání přiměřené ochrany v pracovním prostředí je právo každého pracovníka. To platí i pro osoby samostatně výdělečně činné!

Je hloupé riskovat život pro pár kaček.

Napravte to, dokud je ještě čas.

Základní funkce bezpečnostní přilby:

 • Ochrání před poraněním lebky.
  Pevné ochranné přilby jsou navrženy tak, aby zabránily přímému proniknutí předmětů a tím chránily lebku.
  Dalším úkolem přilby je odchýlení dopadajících předmětů směrem od temene hlavy. Smyslem je poskytnout pracujícím dostatečnou ochranu i při silných nárazech, které mohou být způsobené například padajícími předměty.
 • Zvyšuje šance na přežití v případě nehod.
  Když pracovník čelí náhodným situacím, jako je pád z výšky, převrácení nebo nesprávné používání nářadí, v takovém případě vhodně zvolená bezpečnostní přilba tlumí nárazy. Jakmile pracovník používá bezpečnostní přilbu, jeho šance na zranění lebky budou minimální.
 • Zlepšuje viditelnost zaměstnanců.
  Nošení ochranné přilby  při práci zlepšuje viditelnost a může pomoci rozlišovat návštěvníky od pracujících lidí.
 • Poskytuje ochranu před sluncem.
  Pro pracovníky jsou ochranné přilby považované za ideální, protože jim poskytují i přiměřenou ochranu před škodlivými slunečnými paprsky. To pomáhá při snižování pravděpodobnosti únavy z tepla a tím i k lepšímu pracovnímu výkonu. Ve výškách se pracovník vyhne i nežádoucímu ozáření.
 • Poskytuje dostatečné větrání.
  Bezpečnostní přilby se dělí podle určení na klasické, dielektrické a horolezecké – speciálně konstruované pro práci do výšek. Pro větší komfort ve výškách je tu i varianta s odvětráním.

Každá společnost by měla dbát na to, aby pracovník nebyl zbytečně zatěžovaný. Kvalitní ochranné přilby poskytují pracovníkům dostatečné pracovní pohodlí, které je tak důležité zvlášť při náročné a rizikové práci ve výškách, jejich bezpečnosti a výkonech.

Jak vybrat bezpečnostní přilbu ?

Nejprve vyhledáme rizika – co vše ohrožuje hlavu  :

 • náraz při dopadu předmětů
 • náraz těla padajícího z výšky / hloubky přesahující 1,5 metru od úrovně terénu
 • kombinované – například oslnění, hluk, elektrický výboj , … odstraníme volbou vhodného příslušenství pro ochranu zraku, sluchu a obličeje

8 TYPŮ

 • Odhalte fatální a nevratná rizika spojená s prostředím a s druhem vykonávané práce.
 • Přečtěte si návod výrobce přilby a dodržujte ho.
 • Obhajte si rozsah své ochrany.
 • Podle aktuální situace aktivně upravujte výkon ochrany.
 • Poznejte možnosti a meze přilby.
 • Naučte se rozumět označení na štítcích přilby.
 • Kontrolujte stav přilby před každým použitím.
 • Plasty stárnou – hlídejte si dobu životnosti!

Požadavky norem na bezpečnostní přilby:

EN 397 – Ochranné přilby pro průmysl

povinné požadavky :

 • NÁRAZ – síla přenesená na maketu hlavy během pádu předmětu o hmotnosti 5 kg z výšky 1 metru nesmí být větší než 5 kN. Nárazová energie na přilbu po vykonání testu dosáhla 49 J.
 • PRŮNIK OSTRÝCH PŘEDMĚTŮ – hrot závaží použitého v testu (3 kg z výšky 1 metru) se nesmí dostat do kontaktu s lebkou.
 • ODOLNOST PROTI OHNI – přilba nesmí hořet a vyzařovat plamen více než 5 s po odstranění plamene.

nepovinné požadavky :

 • EXTRÉMNÍ TEPLOTY – zkoušky mechanické odolnosti proti nárazu a proti úderu ostrým předmětem provádí při okolních teplotách +150 °C / -20 °C nebo -30 °C.
 • BOČNÍ DEFORMACE – maximálně  40 mm.
 • NÁHODNÝ KRÁTKODOBÝ KONTAKT s elektrickými vodiči pod napětím do výšky 440V (střídavý proud).
 • POSTŘIK ROZTAVENÝM KOVEM.
EN 50365 – Přilby s elektroizolačními vlastnostmi pro použití v prostředí s výskytem nízkého napětí
 • pro práci na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti s napětím nižším než 1 kV u střídavého proudu nebo 1,5 kV u stejnosměrného proudu (elektrická třída D).
 • Při souběžném použití s dalšími elektroizolačními pomůckami tyto přilby zabraňují zasažení hlavy pracovníka nebezpečným elektrickým proudem.

Tyto nepovinné zkoušky elektroizolačních vlastností jsou náročnější než zkoušky podledle normy EN397, složí jako jejich doplněk. Označeno 2 trojúhelníky, třída O.

EBN 812 – Nárazuvzdorné přilby pro průmysl 

povinné požadavky :

 • NÁRAZ – chrání před zraněním po nárazu na konstrukci nebo předměty. V žádném případě neposkytuje ochranu v případě pádu předmětu. Nárazová energie působící na pracovní přilbu po vykonání testu dosáhla 12,25 J.
 • PRŮNIK OSTRÝCH PŘEDMĚTŮ – hrot závaží použitého v testu (0,5 kg z výšky 0,5 metru ) se nesmí dostat do kontaktu s lebkou . Mechanická odolnost se zkouší při teplotě okolí +50 / -10 °C.
  Nesmí v žádném případě nahrazovat ochranné průmyslové přilby pro průmyslové použití EN397.

nepovinné požadavky :

 • EXTRÉMNÍ TEPLOTY – zkoušky mechanické odolnosti proti nárazu a proti úderu ostrým předmětem provádí při okolních teplotách -20 °C nebo -30 °C.
 • OCHRANA PŘED NÁHODNÝM krátkodobým kontaktem s elektrickými vodiči pod napětím do výšky 440V (střídavý proud).
 • ODOLNOST PROTI OHNI – přilba nesmí hořet a vyzařovat plamen více než 5 s po odstranění plamene (označení F)
Poznej instrukce výrobce bezpečnostní přilby , Ing. Jana ČechováČinnosti, které vyžadují ochranu lebky :
 • práce na staveništi,
 • práce ve výškách / hloubkách nad 1,5 metrů od úrovně terénu,
 • práce spojené s údržbou, opravami a modernizací ocelových mostů, ocelových konstrukcí budov, stožárů, věží, ocelových konstrukcí vysokých pecí, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, velkém potrubí, v kotelnách a elektrárnách,
 • práce spojené s údržbou a opravami v jámách, výkopech, šachtách a tunelech,
 • zemní práce a práce v lomech,
 • práce v podzemí, povrchových dolech, otevřených výkopech, při likvidaci skládek uhlí,
 • práce s expanzními osazovacími přístroji,
 • trhací práce,
 • práce v blízkosti zdvihacích zařízení, jeřábů a dopravníků,
 • práce u vysokých pecí, u redukčních pecí při zpracování kovů, kování, kování v zápustce, slévání,
 • práce na průmyslových pecích, kontejnerech, strojním zařízení, silech, zásobnících a potrubích,
 • stavba a oprava lodí,
 • práce při posunování železničních vagonů,
 • práce na jatkách,
 • záchranné práce a zdolávání havárií, nejsou-li vykonávány záchrannými sbory a službami,
 • práce při chovu koní,
 • těžba dříví, manipulace s kulatinou,
 • obsluha zakladačů a vysokozdvižných vozíků.

Přečtěte si :

7 tipů pro ochranu života ve výškách

Osobní ochrana obsluhy plošin

Desatero správného používání osobní ochrany

Print Friendly, PDF & Email