Kategorie: Obsluha plošin

Pojízdné zdvíhací pracovní plošiny jsou mechanizmy, které představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a majetku, proto je mohou obsluhovat pouze kompetentní osoby:

– Starší 18 let (způsobilé k právním úkonům)
– Zdravotně způsobilé pro práci ve výškách (ověřeno lékařem)
– Držitelé oprávnění k obsluze plošin v příslušném rozsahu skupiny, typu a druhu plošiny (kvalifikační doklad, který opravňuje držitele řídit pohyblivou zdvíhací pracovní plošinu).

Při činnostech s rizikem pádu z výšky platí speciální režim – organizace pracovních postupů musí odpovídat rozsahu práce při zachování maximální možné bezpečnosti. Gravitace je neúprosná, zvláště malé výšky do 5 metrů bývají často podceňovány.

Porušení bezpečnostních předpisů je považováno za porušení pracovní kázně se všemi důsledky a může být v případě pracovního úrazu hodnoceno jako trestný čin!

Amatér je při ovládání plošiny nebezpečný a vůbec o tom neví. Riskuje nejen svůj život, ale ohrožuje i ostatní a v případě havárie plošiny může způsobit velkou hmotnou škodu.

Osvojte si bezpečnostní pravidla pro ochranu života a zdraví na plošinách a ve výškách! Naučte se předcházet úrazům – vidět rizika, vyhodnotit je a účinně se chránit.

Přívěsné plošiny - obsluha efektivně a rychle | janacechova.cz

Přívěsné pracovní plošiny

Proč mít a jak získat kompetentní obsluhu přívěsné pracovní plošiny - návod

Celý článek
Kategorizace pojízdných zdvihacích pracovních plošin - ČSN EN 280

Kategorizace pracovních plošin

Rozdělení pracovních plošin úzce souvisí s kvalifikací jejich obsluhy..

Celý článek
Smrtelný úraz pádem z výšky , Ing. Jana Čechová

7 TIPŮ pro ochranu života ve výškách

Náročné požadavky bezpečnostních předpisů splňují jen některé výrobky na trhu za předpokladu správného použití. Gravitace je neúprosná.

Celý článek
Návod na efektivní výběr OOPP podle rizik - Ing. Jana Čechová

Nápověda pro efektivní výběr OOPP

Nápověda pro efektivní výběr osobní ochrany (OOPP).

Celý článek
Proč jít do kurzu obsluhy plošin

Proč jít do kurzu obsluhy plošin

Někteří lidé si myslí, že ukončením školy automaticky končí ta část jejich života, kdy se vzdělávali. Vzdělávání je, ale celoživotní proces.

Celý článek