7 TIPŮ pro ochranu života ve výškách

1875x

Proti zbytkovým rizikům ve výškách používejte osobní ochranu. Náročné požadavky bezpečnostních předpisů splňují pouze některé výrobky na trhu za předpokladu, správného použití.

Přečtěte si návod a dodržujte ho v praxi. Naučte se to! Gravitace je neúprosná a pády z výšek patří k nejhorším úrazům.

Nenechte se opít rohlíkem od šikovného obchodníka!  Profesionál nakupuje chytře, protože přesně ví CO a PROČ dělá. Neriskuje život pro pár kaček.

 1. Dbejte na kvalitu.
 2. Kupujte řádně označené výrobky s certifikátem a návodem k použití v češtině.
 3. Zkontrolujte si shodu v označení výrobku CE s dokumentací dodanou prodejcem.
 4. Zkontrolujte životnost výrobku – datum upotřebitelnosti (expirace) – vlastnosti plastů jsou proměnlivé v čase.
 5. Dříve než označíte výrobky vlastními nálepkami nebo popisky, ověřte si u dodavatele, že chemicky nebudou reagovat s materiálem OOPP a nezhorší jeho vlastnosti.
 6. Důkladně čtěte návody k používání výrobků a dodržujte je.
 7. Poškozený výrobek vyřaďte – postupujte podle návodu.

Podle statistiky většina těžkých a smrtelných úrazů připadá na pády z malých výšek v rozmezí od 1,5 až 5 metrů od úrovně terénu. Nejčastějším důvodem byla žádná nebo nevhodná přilba a absence protipádové ochrany.

Změňte to, dokud je čas – život máte jen jeden !

POŽADAVKY BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ

A/ SMĚRNICE EVROPSKÉ UNIE číslo 89/685

určuje podmínky a požadavky na konstrukci, výrobu a metody testování OOPP pro výrobce  za účelem zajištění bezpečnosti uživatele. Splnění opravňuje výrobce k používání označení CE.

KATEGORIZACE – směrnice určuje kategorie záchytných ochranných pomůcek a stanovuje požadavky na jejich provedení a právo používání označení značkou CE na výrobku.
Výrobce vydává „Prohlášení o shodě CE“, kterým garantuje uživateli, že daný výrobek vyhovuje požadavkům směrnice 89/685/CEE.

 • 1. Kategorie OOPP – ochrana proti malým rizikům
 • 2. Kategorie OOPP – veškeré OOPP, co nespadají do kategorie 1 nebo 3
 • 3. Kategorie OOPP – ochrana proti rizikům, způsobujícím trvalé poškození zdraví nebo smrtelný úraz.

     OZNAČENÍ VÝROBKŮ ZNAČKOU CE

 • OOPP kategorie 1,2,3 – označení CE na výrobku
 • OOPP kategorie 2 a 3 – typová zkouška CE, provedená nezávislým orgánem, při které je ověřena shoda se směrnicí 89/686/CE za použití harmonizovaných norem. Vydání osvědčení o typové zkoušce CE (důvěrný dokument).
 • OOPP kategorie 3 – kontrola nezávislým pověřeným orgánem , který zaručuje shodu výrobních postupů s prověřovaným prostředkem osobní ochrany (OOPP) :
  – kontrolou finálního výrobku (postup 11A)
  – kontrolou výrobního procesu (postup 11B)

B/ NAŘÍZENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

číslo 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

C/ HARMONIZOVANÉ TECHNICKÉ NORMY

stanovují metody testování a definují minimální požadavky na výrobky. V praxi neomezují kreativitu výrobce. Proto počítejte s inovací, která je podmínkou přežití výrobce v náročném konkurenčním prostředí.

SHRNUTÍ

 • Naučte se identifikovat a hodnotit fatální a nevratná rizika.
 • Obhajte si rozsah své osobní ochrany.
 • Podle aktuální situace aktivně upravte výkon své osobní ochrany.
 • Poznejte možnosti a meze osobní ochrany.
 • Čtěte značení na výrobních štítcích OOPP.
 • Aktivně hledejte odpovědi na rizika spojená s vašim pracovním prostředím a s druhem vykonávané činnosti – podle toho vybírejte vhodné výrobky.
 • Osvojte si bezpečnostní předpisy, návody a dodržujte je.

Podrobné informace o kurzech pro obsluhu plošin najdete zde:

Přečtěte si také:

Print Friendly, PDF & Email
Komentáře
 • Buďme v kontaktu!

  Vaše osobní údaje jsou v bezpečí.

 • Kategorie