Kategorizace pracovních plošin

Kategorizace pojízdných zdvihacích pracovních plošin - ČSN EN 280

Kategorizace – rozdělení pracovních plošin do tříd, skupin a typů podle aktuálně platných českých technických norem, úzce souvisí s kvalifikací obsluhy plošin.

Používá se z důvodu výrazných rozdílů v obsahu poskytovaných informací, které je nutno v rámci výuky absolventům kurzů a opakovaných školení sdělit.

Zdvihací plošiny – stožárové šplhací pracovní plošiny

 • Jednostožárová pojízdná
 • Jednostožárová pevná
 • Vícestožárová pojízdná
 • Vícestožárová pevná

Závěsné pracovní plošiny

 • Plošina pro údržbu opláštění budov
 • Dočasná závěsná plošina

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny

Typ ovládání pojezdu podvozku v závislosti na poloze těžiště plošiny do skupin a typů 1-3:

SKUPINA asvislý průmět těžiště zatížení plošiny je umístěn uvnitř klopných hran

 • Pojezd plošiny jen v přepravní poloze
 • Pojezd se zvednutým košem je ovládán z jednoho místa na podvozku
 • Pojezd se zvednutým košem je ovládán z jednoho místa v koši
Příklad provedení pojízdné zdvihací plošiny nůžkové bez bočního vyložení skupiny a
Příklad provedení pojízdných zdvihacích pracovních plošin (nůžkové bez bočního vyložení pracovního koše) skupiny a

SKUPINA bsvislý průmět těžiště zatížení plošiny může být umístěno mimo klopné hrany

 • Pojezd plošiny jen v přepravní poloze
 • Pojezd se zvednutým košem je ovládán z jednoho místa na podvozku
 • Pojezd se zvednutým košem je ovládán z jednoho místa v koši
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny skupiny b podle typů 1-3
Příklad provedení kloubových pojízdných zdvihacích pracovních plošin skupiny b:
1b – Přívěsná kloubová plošina
2b – Kloubová plošina na speciálním drážním vozidle
3b – Samohybná kloubová plošina

Jiné dělení pojízdných zdvihacích pracovních plošin

v ČR více používané

Provedení podvozku:

 • Samohybný
 • Automobil (autoplošina)
 • Přívěs
 • Speciální

Provedení nosné konstrukce PZPP:

 • Nůžkové
 • Kloubové
 • Kloubovo-teleskopické
 • Teleskopické
 • Sloupové

Provedení pohonu PZPP:

 • Ruční
 • Elektrický – akumulátorový | ze sítě
 • Spalovací motor

Závěr

Pracovní plošiny jsou technická zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života, zdraví a majetku.

Z hlediska spolehlivosti provozu pracovních plošin je důležité, svěřit obsluhu pouze odborně způsobilé osobě – majiteli platného osvědčení a oprávnění k obsluze pracovních plošin příslušné kategorie (průkazu).

Před objednáním kurzů a školení pro obsluhu plošin a pro práce ve výškách, měli by jste si vybrat lektora, který má v oboru znalosti, zkušenosti a potřebné vybavení.

Pamatujte: provozní předpisy obsluhy plošin jsou napsané krví.

Interní odkazy:

Externí odkazy – související legislativa:

A) Vyhrazená technická zařízení

Oblast působnosti Technického institutu ČR

B) Vyhrazená technická zařízení

Oblast působnosti státní báňské správy

Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a související předpisy

C) Určená technická zařízení

Oblast působnosti rezortu Ministerstva dopravy ČR

Zákon o drahách a související předpisy

D) Určená technická zařízení

Oblast působnosti rezortu Ministerstva obrany ČR

Zákon o ozbrojených silách České republiky a související předpisy

Print Friendly, PDF & Email