Přívěsné pracovní plošiny

Přívěsné plošiny - obsluha efektivně a rychle | janacechova.cz

Přívěsné pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 metru od úrovně terénu jsou zařazeny mezi vyhrazená technická zařízení zdvihací – VTZ.

Obsluha těchto zařízení patří do rukou profesionálů – osob se zvláštní odbornou a zdravotní způsobilostí.

Proč?

Znají technické parametry, omezení a způsob použití stanovený výrobcem. který nesmí být v provozu překročen.

Výškové práce prováděné lidmi bez řádné kvalifikace ohrožují je i okolí.

Lidská vynalézavost nemá hranice. Hlavně ušetřit. Práce amatérů je levná.

Přívěsné plošiny, na první pohled vypadají jako hračky. Mají řadu skvělých vlastností jako je lehká konstrukce, snadné ovládání a téměř okamžité nasazení v místě použití.

Vysoká rychlost odezvy a pružnost výsuvné konstrukce včetně podpěr, šokuje amatéry i „praktiky“ bez potřebných znalostí.

Mnozí byli zvyklí na chování masivních ocelových plošin, vyráběných podle starých československých norem.

Očekávají tuhost ramen.

Jenže výsuvná konstrukce přívěsné plošiny je lehká a pružná jako luk.

Proto je potřeba používat speciální pracovní postupy.

Oni je neznají a věří, že to „nějak“ zvládnou.

Zapomínají, že ohrožují nejen sebe a stroj, ale i provoz v blízkém okolí.

Následek nezajištění pracoviště přívěsné plošiny.

Gravitace je neúprosná. Havárie a s tím související pád z výšky, způsobená chybou nekvalifikované obsluhy, pro ni často mívají fatální následky.

Zítra už být nemusí.

Profesní kvalifikace obsluhy pojízdných zdvihacích pracovních plošin - prevence úrazu pádem z pracovní plošiny.
Pády z výšky patří k nejhorším úrazům. Gravitace je neúprosná.

Není-li provozovatel vlastníkem přívěsné plošiny – vyhrazeného technického zařízení, je povinen zajistit jeho řádné používání a provoz ode dne prokázaného převzetí.

Nové povinnosti provozovatele přívěsných pracovních plošin

podle platné legislativy:

Zajištění zpracování a pravidelnou aktualizaci místního bezpečnostního předpisu (provozního systému) používaných přívěsných plošin s ohledem na rizika v místě nasazení pracovní plošiny a aktuálně prováděný druh práce.

Není-li provozovatel vlastníkem přívěsné pracovní plošiny, je povinen zajišťovat její řádné používání a provoz ode dne prokázaného převzetí.

Požadavky na obsluhu přívěsných pracovních plošin

podle platné legislativy:

  • Dosažení věku nad 18 let a plná svéprávnost
  • Platný doklad o zdravotní způsobilosti k vykonávané činnosti od poskytovatele pracovně – lékařských služeb
  • Platný doklad – osvědčení o odborné způsobilosti obsluhy pracovní plošiny v rozsahu 1a | 1b s označením typu výrobce konkrétní pracovní plošiny
  • Platný doklad o elektrotechnické kvalifikaci rozšířený pro práci v blízkosti elektrických zařízení pod napětím (§19 (3) zákona č. 250/2021 Sb. a předpisů souvisejících
  • Řidičské oprávnění se zápisem některé kombinace harmonizovaného kódu:

Skupina B96 (jízdní souprava složená ze dvou vozidel, kdy přípojné vozidlo převyšuje celkovou hmotnost 750 kg a součet celkových hmotností obou vozidel převyšuje 3 500 kg, avšak nepřekračuje 4 250 kg)

Skupina B+E (za motorovým vozidlem s celkovou hmotností do 3 500 kg vléct  přívěs, jehož celková hmotnost nepřevýší také 3 500 kg)

Skupina B78+E
Opravňuje k řízení motorových vozidel se samočinně ovládanou převodovkou a s nejvýše osmi místy k sezení (mimo řidiče), jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg + přívěs, jehož celková hmotnost nepřevýší 3 500 kg

Zaměstnanci smí být přidělena jen taková práce, na kterou má odbornou a zdravotní způsobilost.

Zajistěte si kompetentní obsluhu pracovní plošiny včas, aby jste byli optimálně krytí. Neznalost neomlouvá. Dodržováním bezpečnostních předpisů se vyhnete sankcím.

Profesní kvalifikace obsluhy přívěsné plošiny

Živé kurzy obsluhy přívěsných plošin - přijedeme k vám | janacechova.cz
Kurz na míru ve vaší firmě.

Základní kurz obsluhy přívěsných plošin s revizním technikem zdvihacích zařízení.

Školení poprvé, ve vaší firmě nebo na jiném vhodném místě. Kliknutím na tlačítko dole zjistíte další informace.

Interní odkazy

Externí odkazy

Print Friendly, PDF & Email